Gymnasiereformen 2017

Gymnasiereform 2017

Folketinget har lavet en aftale om en reform af gymnasiet, herunder stx, som Støvring Gymnasium udbyder. Reformen har virkning for dig, der påbegynder din uddannelse i august 2017 eller senere.

I aftalen indgår der et nyt og kortere grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb.

Grundforløbet afvikles fra skolestart i august og frem til første uge i november. Herefter begynder studieretningsforløbet, som varer frem til afslutningen på stx.

Når man søger optagelse på stx, skal man prioritere gymnasium, kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog.

Kunstnerisk fag

På Støvring Gymnasium kan man vælge mellem billedkunst, mediefag og musik. Ønsker man sidenhen en studieretning med musik, skal man have haft musik som kunstnerisk fag.

Valg af 2. fremmedsprog

På Støvring Gymnasium kan man vælge mellem fransk begynder, kinesisk begynder, spansk begynder og tysk fortsætter. Hvis man vælger et begyndersprog, skal man have det i 3 år på A niveau og heri indgår et stor skriftlig dimension med mulighed for eksamen. Hvis man vælger fortsættersprog, kan man have det i 2 år og afslutte på B niveau (uden skriftlig eksamen) eller man kan vælge det op på A niveau i 3.g.

Fremmedsprog indgår i en del af studieretningerne som studieretningsfag, og dermed kan valget af 2. fremmedsprog ændres i forbindelse med studieretningsvalget i oktober i 1.g.

Grundforløbet

I grundforløbet går du i grundforløbsklasser, og Støvring Gymnasium arbejder målrettet på, at du finder dig til rette i det sociale fællesskab, som gymnasiet er.

Grundforløbet indeholder en introduktion til det at gå i gymnasiet, herunder arbejdes med de nødvendige færdigheder: hvordan man tager noter, læser lektier, indgår i gruppearbejde, søger information. Der arbejdes også med digital dannelse og med at skabe en god læringskultur i klasserne.

I grundforløbet undervises i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt og det kunstneriske fag. Endvidere er der forløb i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, begge forløb evalueres ved en afsluttende prøve med en karakter, der indgår i eksamensresultatet.

I grundforløbet er der information om valget af studieretning og heri indgår også deltagelse i to forskellige studieretningspræsentation i to dage hver.

I oktober ønskes studieretning og eleverne fordeles fra begyndelsen af november i studieretningsklasser, som eleverne går i resten af deres gymnasieforløb.

Studieretningsforløbet

Resten af studietiden på gymnasiet kaldes for studieretningsforløbet. Grundforløbet har introduceret forskellige studieretninger og du har taget et velovervejet valg om din studieretning. Studieretningen toner mange elementer af dit gymnasieliv med faglige fællesskaber og studieture.

Valgfag

Ud over valg af studieretning kan du vælge nogle valgfag. Typisk kan alle elever vælge 3 valgfag fordelt på de 3 år. Dette er dog lidt forskelligt alt afhængig af studieretning. Der er mange fag at vælge i mellem og de kan vælges helt uafhængig af din studieretning.