STX-uddannelsen

Hvorfor STX?

Når du vælger det almene gymnasium holder du alle døre åbne. En STX-eksamen giver direkte adgang til de videregående uddannelser, når du har valgt de adgangsgivende fag på rette niveau.

STX giver mulighed for bred indsigt i både samfund, sprog og naturvidenskab og samtidig fordybe sig i selvvalgte fag på det højeste faglige niveau, som tilbydes på ungdomsuddannelserne. I samspil med de kreative fag opnås en meget alsidig uddannelse. STX-uddannelsen tager 3 år og er opbygget af et fælles grundforløb på 3 måneder efterfulgt af studieretningsforløbet. I grundforløbet introduceres du til studieretningerne og du får personlig vejledning til valg af studieretning.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog B (Tysk) eller A (Fransk, Kinesisk eller Spansk)
 • Matematik B*
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C
 • Fysik C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Et naturvidenskabeligt fag B* og C.

*Elever med 3 sprog på AAB-niveau sprog kan nøjes med Matematik C og 2 naturvidenskabelige fag på C.

Adgangskortet, som linkes til herunder, er endnu ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform
og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/
studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.
Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og vi opdaterer vores links herefter.

Læs om alle fag Adgangskortet