Billedkunst

Billedkunst

I faget billedkunst arbejdes både praktisk og teoretisk med billeder, skulptur og arkitektur og med visuelle udtryk i det hele taget. Formålet er, at eleverne skal opnå forståelse for billeder og rum og for den visuelle kulturs betydning.

Link til læreplaner

Billedkunst

Det praktiske og teoretiske arbejde går hånd i hånd og belyser gensidigt hinanden. Eleverne skal lære at analysere udvalgte værker inden for billedkunst, skulptur og arkitektur og i forlængelse heraf løse elementære visualiseringsopgaver. Det kan være i form af tegning, maleri, skulptur, installation eller andre visuelle fremstillingsmåder, f.eks. it. 

Kunsthistorisk arbejdes med tre perioder: Før 1750, efter 1750 samt kunst fra de seneste fem år. Vigtigt er mødet med kunst og arkitektur på første hånd i form af udstillingsbesøg og ekskursioner. Billedkunst bidrager også aktivt til gymnasiets visuelle miljø i form af udstillinger, projekter og deltagelse i skolebegivenheder.

Den enkelte elevs opgaveløsninger, skitser og noter samles i en portfolio (mappe) sammen med de billeder og tekster, der har været anvendt i det analytiske arbejde. Portfolien danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Her skal eleven analysere et billedmateriale, der belyser centrale faglige elementer, som har været behandlet i undervisningen. I undervisningen indgår desuden et selvstændigt elevprojekt, som også præsenteres til eksamen. Projektet ligger i slutningen af undervisningsperioden og udgør ca. 10-15 % af den samlede undervisningstid.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge faget – alle kan være med!

Underviser i billedkunst

Anne Christensen

Dansk, billedkunst og fransk
AC@sgy.dk

Send email