Kinesisk område-studium

Bliv klog på Kina

Arbejdsmarkedet er ikke længere blot nationalt, men globalt. Danske virksomheder agerer ikke isoleret fra resten af verden, men interagerer med både udenlandske virksomheder og udenlandske markeder. I Kinesisk områdestudium får du indblik i det moderne Kina.

Kinesisk områdestudium C

Arbejdsmarkedet er ikke længere blot nationalt, men globalt. Danske virksomheder agerer ikke isoleret fra resten af verden, men interagerer med både udenlandske virksomheder (samarbejdspartnere, leverandører og konkurrenter) og med udenlandske markeder. Samtidig arbejder danske medarbejdere i udenlandske virksomheder – både i Danmark og i udlandet – som aldrig før. Dette stiller krav om interkulturelle kompetencer hos den danske arbejdsstyrke – det vil sige evner til at begå sig internationalt og til forståelse for andres kultur. 

I faget Kinesisk områdestudium får du indblik i det moderne Kina ved at arbejde med sprog, kultur og samfundsforhold. 

Undervisningen tager udgangspunkt i tværfaglige, aktuelle problemstillinger indenfor følgende fire områder:

 • Samfund og økonomi
 • Kultur og medier
 • Det talte sprogs udtale og ordforråd i et omfang, der er relevant for helt elementære sproghandlinger.
 • Fagets indhold defineres af de valgte problemstillingers emne og indhold, der udmøntes i sammenhængende undervisningsforløb. 
 • Eksempler på mulige forløb:

  ”Billeder af Kina”. Et introduktionsforløb om Kinas selvforståelse og selviscenesættelse, historisk frem til i dag. Hvordan kommer den selvforståelse til udtryk i kunsten (billedkunst, film, musik, litteratur)? Hvordan kommer den til udtryk udenrigspolitisk?

  ”Shongguo – det harmoniske samfund?”. Det kommunistiske partis magt og rolle. Hvilke udfordringer står Kina med mht. miljø, økonomisk ulighed, uddannelse, ”ældrebyrde”, menneskerettigheder.

  ”De unge i Kina”. Hvordan er det at studere? Hvordan bruger de unge sociale medier? Hvilket liv forventer de efter endt uddannelse?

  ”Kulturmøde: Kina og Vesten”. Et forløb, hvor en række gæstelærere med forskellige indsigter giver deres billede af kulturmødet. Hvordan er det at starte virksomhed i Kina? Hvilken rolle vil Kina spille på den internationale scene?

  ”Kinesisk Sprogkursus”. Her læres om det kinesiske sprog, og eleverne opnår en basal mundtlig sprogfærdighed. Der trænes udtale, gloser, sætningsopbygning og lytteforståelse.

 • Eksamensprojekt

  I foråret arbejdes med et individuelt eller gruppebaseret eksamensprojekt. Dette arbejde afsluttes med udarbejdelse af en synopsis. 

  Der afholdes en individuel, mundtlig prøve på grundlag af synopsen. Eksaminationstiden er 30 min.  

Læreplan, C-niveau

Undervisere i kinesisk områdestudium

Since Isabella Nielsen

Kinesisk
SI@sgy.dk

Send email