Jubilarer

Invitation til fest for tidligere elever på Støvring Gymnasium

På grund af Covid19 er vi desværre nødt til at aflyse den planlagte fest lørdag den 26. september 2020.

Vi regner med at festen afholdes i foråret, når forsamlingsforbuddet er hævet til mindst 200 personer.

Vi melder ud på Facebook og skolens hjemmeside med det samme, vi har fundet en ny dato.

Tilmelding til festen