Projekt Frivillig

Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et landsdækkende projekt og er forankret hos Landssekretariatet for Projekt Frivillig, som er beliggende i Odense. Projekt Frivillig er opstartet den 1. februar 2010. Det betyder, at organisationer nu kan tilbyde frivillige forløb under Projekt Frivillig. Ligeledes er det muligt for de unge selv at initiere et forløb under Projekt Frivillig og modtage bevis for deres indsats.

Formålet med projektet er at øge unges kendskab til frivilligt arbejde, så flere unge får lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes initiativet at medføre at andre unge, end dem der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til den frivillige sektor. Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kulturministeriet. Den konkrete udforming af initiativet er fastlagt af et udvalg bestående af repræsentanter for ungdomsuddannelserne, for de frivillige foreninger og organisationer samt de tre ministerier.

Unge, som allerede udfører frivilligt arbejde, vil ligeledes kunne få et bevis for deres indsats, forudsat at indsatsen fortsætter minimum 20 timer efter den 1. februar 2010, og at det aftales at indgå i Projekt Frivillig med den givne organisation.

Skolens kontaktperson er bibliotekar Greta Laursen, som er behjælpelig med afklarende spørgsmål i forbindelse med Projekt Frivillig.

Klik videre til projektets hjemmeside og få meget mere information om projektet.

Klik her