Lukning af skolen

Kommunikation

Informationer målrettet eleverne, bl.a. om skriftligt arbejde, virtuel undervisning mv. vil blive givet på Lectio. Vi forventer, at alle elever mindst en gang i døgnet går ind på Lectio for at se om der er beskeder fra ledelse eller lærere.

Kontoret vil være lukket. Jeg vil se min mailbox, jn@sgy.dk,  flere gang om dagen. I er også velkomne til at ringe på til mig på 21523032.

Skema og virtuelt undervisning

På lectio vil vicerektor Jytte M. Knudsen lægge informationer til lærere og elever om, hvordan vi sikrer mest mulig undervisning virtuelt, om skriftligt arbejde og om sygdom. Det er ikke realistisk, at alle de tabte moduler kan blive skemalagt senere.

Vi fortsætter i uge 13 med virtuel undervisning i den udstrækning, det er muligt og giver mening. Fravær registrer lærerne på baggrund at eleven sender det produkt, der skal komme ud af det virtuelle modul.

Aflyste studieture

Vi vil få pengene retur fra rejsebureauerne. Men meldingen er, at der kan gå lang tid. Hvis et rejsebureau ikke overlever i denne svære fase, så vil det formentlig være rejsegarantifonden, vi skal have gang i. Jeg har ingen erfaring med, hvor lang tid en sådan proces kan tage.

Andre skoleaktiviteter

Terminsprøverne i 2.g og 3.g udsættes til sidste del af april.

For at undgå smittespredning og for at prioritere så meget tid som muligt til kerneundervisningen, når vi er tilbage på skolen, har vi valgt at aflyse følgende arrangementer i marts og april:

  • Science-messe 31.3
  • Klima-Rebild d. 3.4
  • Fredagscafé d. 3.4
  • Elevfest d. 17.4
  • Elevtemadag d.17.4
  • Forårsfest d. 24.4

Må vi mødes?

Skolen vil være lukket til og med 2. Påskedag, og der vil ikke blive skolerelaterede aktiviteter, hvor elever er sammen, heller ikke i mindre grupper. Ved samvær privat vil jeg opfordre til, at man efterlever de krav og informationer, der er givet fra myndighederne. Se www.coronasmitte.dk

Marts 2020, Jens Nielsen