1.y på historieekskursion

Aalborg set i historisk perspektiv

1.y var som en del af vores historieforløb på ekskursion i Aalborg, hvor vi besøgte forskellige historiske bygninger og steder. Vi startede ved Budolfi kirke, og derefter gik vi mod Gråbrødre kælderen. Turen tog en drastisk drejning da vi skulle op af kælderen igen; elevatoren satte sig nemlig fast med 10 elever fanget deri. Da elevatoren kom i gang igen og eleverne kom ud, gik turen mod Aalborgstuen hvor vi hørte om C. W. Obels fabrik på Aalborgs historiske museum. Derefter besøgte vi helligåndsklosteret og efterfølgende Jens Bangs Stenhus og Duus Vinkælder. Aalborg Slot fik også et visit fra os. Dagens sidste stop var på Lindholm høje. Til hvert sted vi besøgte havde en gruppe elever forberedt et lille oplæg.

Af Johanne Thidemann 1.y