Andreas Mogensen på SGY

Andreas Mogensen besøger SGY

I forbindelse med temadag om rumfart for de naturvidenskabelige studieretninger besøgte Andreas Mogensen Støvring Gymnasium mandag d. 6 marts. Andreas bor til daglig i Houston, Texas hvor han arbejder for ESA (European Space Agency) og bruger NASAs faciliteter. Her træner han bl.a. til forhåbentligt, at kunne indgå i endnu en mission til den internationale rumstation. Andreas er i Danmark et par uger hvor han giver en række foredrag og deltager i udvalgte paneldebatter inden han vender tilbage til Houston. Heldigvis kunne han også presse Støvring Gymnasium ind i programmet.

Inden besøget om eftermiddagen engagerede temadagen om rumfart eleverne fra morgenstunden med en kombination af fysik, kemi og biologi. 1.x og 2.x arbejdede sammen på tværs af årgangene konkret med muligheden for at få mennesker på Mars gennem fysik og kemi. 1.y og 2.y arbejdede tilsvarende på tværs, men med en kemisk og biologisk vinkel på livets opståen og liv på andre planeter. Gennem eksperimenter og teori dannede eleverne deres eget projekt inden for de givende emner.

Efter projektarbejdet fik de naturvidenskabelige elever et særligt foredrag med Andreas Mogensen hvor der var lagt en mere teknisk vinkel og med god tid til spørgsmål. Herefter blev der åbnet op for alle skolens elever til et utroligt spændende fællesforedrag om Andreas Mogensens personlige rejse. Hvordan han helt fra folkeskolen fik interesse for det naturvidenskabelige og rumfart samt alle de prøvelser man skal igennem for at blive udvalgt som astronaut. Ud over den seriøse forskning der bliver udført på den internationale rumstation, fortalte Andreas også meget levende om selve oplevelsen af, at være i rummet og i vægtløs tilstand og ikke mindst hvor smuk og fredsfyldt jorden ser ud fra rummet. Det var et meget inspirerende foredrag som virkelig giver noget at stile efter.

Besøget var arrangeret i samarbejde med ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet.