Elevstyret temadag

Temadag om Mellemøsten

Man hører næsten kun om krige, konflikter og flygtninge, når talen falder på Mellemøsten.  Eleverne på Støvring Gymnasium kunne godt tænke sig at få et mere nuanceret billede af regionen og dens mangfoldige kulturer.  Derfor arrangerede et udvalg af elever i samarbejde med gymnasiets ledelse en temadag 1. april 2016.  Det blev en vellykket dag med 24 udefra kommende oplægsholdere samt to af skolens lærere, som også bidrog med workshops.

Helt at slippe for at høre om konflikter kunne man naturligvis ikke.  Der var tre, som med journalistisk baggrund kunne berette om Israel-Palæstina problematikken, og flere fortalte om deres historie som flygtninge, deriblandt Barikan Solecki, som havde kaldt sit indledende foredrag ”Fra intet til alt.”  Hun var kommet den lange vej fra en flygtningelejr i Irak til en dansk videregående uddannelse og godt job i Aalborg.

Men den arabiske kultur blev også præsenteret i stor mangfoldighed, lige fra en sprogofficers arabiskundervisning over de meditative mønstre i maurisk kunst, over arabisk musik, som eleverne prøvede sig selv af på, til mavedans, som dagen sluttede af med.  Forinden optrådte stand-up komikeren Michael Schøt med sin helt egen gennemgang af dagens tema!