Studierejser

Studierejser

Der arrangeres studierejser for alle klasser i foråret i 2.g. Rejsen går typisk til et europæisk land, hvor to af klassens lærere sammen med eleverne har lagt et program for faglige studier i de fag, klassen har de to lærere til. 

Navne på rejselærerne fastlægges før sommerferien. Ledelsen sørger for koordinering, så alle klasser får tilbudt et relevant rejsemål.

En studierejse må højst koste eleven 3500 kr. Beløbet skal dække transport, hotel samt alle udgifter, der er forbundet med det faglige program (fx entreer og lokaltransport).

Studierejsen omfatter et fagligt og kulturelt program af normalt 5 dages varighed.

Undervisningstiden i forbindelse med studierejsen ligger i de fag eleverne rejser med. Der foreligger et fagligt program, der inkluderer forberedelse (læsning af tekster og lign), elevoplæg, skriftligt arbejde etc. Det øvrige program henregnes til skolens alment kulturelle forpligtelse.

Efter hjemkomsten efterbehandles studierne, og der skal afleveres en opgave om de studerede emner. Der lægges vægt på såvel fagligt som kulturelt, sprogligt og socialt udbytte.

For at sikre eleverne og deres forældre god information om studierejserne har skolen en rejsepolitik, som kan læses her på siden.

Rejsepolitik