Bestyrelse

Bestyrelse og officielle dokumenter

Bestyrelsen på Støvring Gymnasium

Gymnasiet ledes af en bestyrelse, der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter skolens administration, økonomiske drift og undervisning. Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen har beslutningskompetence på ethvert område, som bestyrelsen vælger at ville beslutte sig omkring. Normalt vil der være en skelnen mellem bestyrelsens strategiopgaver og den daglige ledelse. Bestyrelsen udarbejder en resultatlønskontrakt for ledelsen, som kan downloades nedenfor.

Bestyrelsens normale opgaver er: 

  • Kendskab til det omgivende samfund
  • Udvikling og strategi
  • Organisering af ledelse, administration og pædagogisk/fagligt udbud.
  • Beslutninger vedrørende økonomi og budget.
  • Kontrol af at planer og kvalitetssikringer føres ud i livet.
  • Interaktion med presse, arbejdsmarkedets parter, skoler og videregående uddannelser.

Skolens bestyrelse er i henhold til vedtægterne sammensat med 5 udefrakommende medlemmer, 2 medarbejdere (hvoraf 1 har stemmeret) og 2 elever (hvoraf 1 har stemmeret). Rektor og vicerektor deltager i bestyrelsens møder.
Bestyrelsens medlemmer samarbejder med skolens personale og elever om udvikling og strategi, f.eks. ved deltagelse i pædagogiske arrangementer og arbejdsgrupper herom. Bestyrelsesformanden følger skolen tættere end den øvrige bestyrelse via jævnlige møder med rektor.
Bestyrelsen kan uddelegere konkrete kompetencer til rektor, bl.a. ansættelse og afskedigelse.

Støvring Gymnasiums bestyrelse består af:

 FormandKirsten Bundgaardkibu(at)via.dk
 Næstformand og repræsentant fra grundskolernePeter Hansenipeha(at)rebild.dk
 Repræsentant fra kommunenLene Schmidt Aalestrupbleaa(at)rebild.dk
 Repræsentant fra Aalborg UniversitetMalene Gramgram(at)cgs.aau.dk
 Repræsentant fra erhvervsrådetSusan Vonsildsmv(at)interlink.dk
 Repræsentant fra medarbejderneSteen Madsensm(at)sgy.dk
 Repræsentant fra medarbejderneCharlotte Hornch(at)sgy.dk
 Repræsentant fra eleverneOliver Vangsgy17dOVN(at)sgy.dk
 Repræsentant fra eleverneJulie Frisgaard Pedersenjuli888e(at)sgy.dk

Rektor Jens Nielsen og vicerektor Jytte Knudsen deltager i bestyrelsens møder.

Resultatlønkontrakt 19/20 Resultatlønkontrakt 18/19

Referater 2019

Her kan du finde alle referater og bilag fra bestyrelsesmøder afholdt i 2019

Klik her

Referater 2018

Her kan du finde alle referater og bilag fra bestyrelsesmøder afholdt i 2018

Klik her

Referater 2017

Her kan du finde alle referater og bilag fra bestyrelsesmøder afholdt i 2017

Klik her

Referater 2016

Her kan du finde alle referater og bilag fra de bestyrelsesmøder der er afholdt i 2016.

Klik her

Årsrapporter

Her kan du finde skolens årsrapporter for de sidste tre år.

Klik her

Skolens vedtægter og forretningsorden

Klik for at læse skolens vedtægter og forretningsorden

Vedtægter Forretningsorden

Retningslinjer for udgifter til repræsentation og personalepleje

Udgifter til repræsentation, forplejning og gaver skal begrænses mest muligt, således at Støvring Gymnasium følger den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for institutioner i staten. Udgifterne skal have baggrund i en anledning, der er relevant for Støvring Gymnasium, og der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og de forbundne udgifter.

Klik her

Nøgletal, strategi og elevtrivsel

Støvring Gymnasiums nøgletal omkring karakterer, hvor mange der fuldfører og hvad studenterhuen anvendes til efterfølgende kan der læses mere om her: Link til nøgletal

Støvring Gymnasiums medarbejdere, ledelse og bestyrelse har i fællesskab udarbejdet målsætninger og strategi for de kommende år.
Læs mere her: Link til målsætning og strategi

Løbende undersøges og evalueres elevtrivsel og undervisningsmiljøet på Støvring Gymnasium.
Læs den seneste rapport her: Link til trivselsundersøgelse

Handleplan vedrørende Sociale Klausuler

I vores personalepoltik en række elementer for at sikre et godt arbejdsmiljø og fastholdelse af medarbejdere. Læs handleplanen herunder.

Klik her