Elevrådet på SGY

Elevrådet på Støvring Gymnasium

Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på institutionen.
Hver klasse vælger to repræsentanter til elevrådet, når der er valg til elevrådet ved skoleårets begyndelse. Elevrådet er valgt for et år af gangen. Elevrådets formandskab vælges for et år af gangen i december. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Elevrådsformanden i dette skoleår er Marie Louise Bager, 2.c. Marie Louise Thømming Toft fra 2.a er næstformand

Elevrådet udpeger medlemmer til skolens udvalg og arbejdsgrupper. Elevrådet udpeger to repræsentanter til skolens bestyrelse, af hvilken den ene har stemmeret. Den stemmeberettigede skal være myndig.

Elever i Skolens Udvalg

Elevrådet har repræsentanter i alle skolens udvalg og har på den måde mulighed for at deltage i beslutningsprocessen inden for en lang række områder.

 • Fagligt udvalg
 • Aktivitetsudvalg
 • Pædagogisk udvalg
 • Bygningsudvalg
 • Ve og Vel-udvalg
 • Computerbrugsudvalg
 • It-udvalg
 • Biblioteksudvalg
 • Introudvalg
 • Temadagsudvalg
 • Operation Dagsværk-udvalg
 • Pointsystemsudvalg
 • Miljø-udvalg