Persondataoplysninger

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Støvring Gymnasium er Charlotte Grace Overgaard som kan kontaktes på følgende

måder:

VIA University College

Att.: Databeskyttelsesrådgiver Charlotte Grace Overgaard

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Telefon: 87551245

Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk

Persondataloven

Information om persondataloven

Læs mere