Målsætning og strategi

målsætning og strategi for sgy

Vision

Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse og arbejdsplads.

Støvring Gymnasium ønsker at være en aktiv medspiller i den regionale og nationale strategi for at dygtiggøre unge og udvikle deres talenter.

Mission

Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, der har til formål at uddanne unge mennesker. Dette formål er fastlagt i stx-bekendtgørelsen, hvor der lægges vægt på, at

  • Gymnasiet skal forberede eleverne til videregående uddannelse, hvilket betyder, at de skal udvikle både almendannelse, faglig indsigt og studiekompetence
  • Uddannelsen er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion.
Klik her