Mediefag

Mediefag

I mediefag beskæftiger du dig med film, tv og nyere medier.
Du kan vælge mediefag som et kunstnerisk fag i 1. g og/eller som valgfag i 2. eller 3.g på henholdsvis C- og B-niveau.

Mediefag på C- og B-niveau

I faget beskæftiger du dig med spillefilm, tv-serier, dokumentarudsendelser, nyhedsformidling, underholdningsprogrammer, kampagnefilm, webserier osv., og du lærer at producere dine egne medieproduktioner.

Faget er således ikke kun et teoretisk-analytisk fag, men også et praktisk-kreativt fag. Begge områder vægtes lige højt.

I den teoretisk-analytiske del af faget får du en grundig indføring i og forståelse af de filmiske virkemidler såsom klipning, billedkomposition, billedbeskæringer, kamerabevægelser, lys, lyd og symbolsprog, og du lærer at analysere forskellige medieproduktioner.

I den praktiske del af faget, som foregår som gruppearbejde, lærer du at produktionstilrettelægge din egen film. Ud fra gruppens egen idé arbejdes der med synopsis, manuskript, storyboard, optagelser, redigering og til sidst screening af det færdige produkt. De færdige film vises som regel på skolens samling. 

Selvom faget også er teknisk, kræves der ingen forudsætninger på dette punkt. I starten af skoleåret får du en grundig indføring i skolens optage- og redigeringsudstyr.

Undervisningens overordnede mål er at udvikle dine evner til at udtrykke dig selvstændigt og kreativt i billed- og lydmedierne samt udvikle dine evner til at analysere og fortolke medieproduktioner. Du bliver i stand til at kombinere de praktiske og teoretiske færdigheder, således at de supplerer hinanden. Desuden får du redskaber til at forholde dig kritisk og selektivt til det store medieudbud, der fylder vores hverdag.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge faget – alle kan være med!

Undervisere i mediefag

Karin Christensen

Mediefag og musik.
KC@sgy.dk

Send email