Undervisningsmiljø

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

I december 2019 gennemførte vi på Støvring Gymnasium (i  lighed med alle andre gymnasier i Danmark) en undersøgelse af elevtrivslen. Dette skete gennem en anonym spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål udarbejdet af Undervisningsministeriet. Disse spørgsmål er i rapporten samlet i 5 overordnede kategorier: Faglig trivsel, Social trivsel, Læringsmiljø, Pres og bekymringer og Mobning. Resultaterne fra undersøgelsen er efterfølgende blevet præsenteret for og diskuteret med elevrådet.

Hovedresultaterne af undersøgelse kan ses ved at klikke på linket nedenfor.

 Det generelle billede er, at eleverne på Støvring Gymnasium vurderer deres trivsel højt og skolen ligger også højt sammenlignet med gennemsnittet af alle landets gymnasier. Dette gælder især på parameteren Social trivsel.

Læs den samlede Trivselsundersøgelse og vurder selv.

Klik her