Indkøbspolitik

INDKØBSPOLITIK FOR STØVRING GYMNASIUM

Formål

Indkøbspolitikkens formål er at alle indkøb afvarer og tjenesteydelser foretages på de for Støvring Gymnasium

mest fordelagtige vilkår hvad angår pris, kvalitet og levering.

Der tages hensyn til principperne om bæredygtig udvikling.

Økonomiske indkøb Støvring Gymnasium tilstræber at foretage sine indkøb så økonomisk som muligt, således at indkøb af varer og tjenesteydelser foretages så sparsommeligt som muligt.

SKI aftaler hvor det er muligt. Ved større indkøb gennemføres selvstændige udbud på vareområder, hvor der ikke er adgang til centrale indkøbsaftaler.

Der indhentes som hovedregel skriftligt tilbud på varer og tjenesteydelser mellem 20.000,- kr. og 250.000,- kr.

Det tilstræbes, så vidt det er muligt, at indhente tilbud fra forskellige leverandører, for at sikre konkurrence.

Det er ikke tilladt at oplyse mulig fremtidig leverandør om konkurrentens tilbud.

Normalt accepteres det billigste tilbud, hvis ikke der argumenteres for, hvorfor det økonomisk mest fordelagtige tilbud ikke er anvendt.

Er leverandøren pårørende til en af skolens ansatte, skal dette oplyses til rektor.

Lokale leverandører har ingen fortrinsret.

Faktura skal som hovedregel fremsendes til skolens EAN-nr.

Så få leverandører som muligt.

Indkøb i henhold til gældende lovgivning og udbudsdirektiver.

EU-udbudsregler overholdes.

Effektivt indkøb

Støvring Gymnasium tilstræber at foretage sine indkøb så effektivt som muligt, hvor arbejds- og ressourceindsatsen løbende vurderes.

Kvittering, attestation og anvisning ifølge Regnskabsinstruksen.

Retningslinje for rengøring:

En medarbejder i rengøringsgruppen tilser beholdning af rengøringsartikler og indkøber til lager.

Godkendes i administrationen.

Retningslinjer for pedel:

Indkøber til bygningen og skolens ude areal, i samarbejde med uddannelsesleder og rektor.

Retningslinjer for kantine:

Kantineledere indkøber føde- og drikkevarer, engangsservice og diverse køkkenudstyr. Godkendes af administrationen.

Retningslinjer for lærere:

Uddannelsesleder indkøber som hovedregel til fagene, mindre indkøb kan dog indkøbes af faglærere.

Leverandører og varekøb overvejende efter indkøbspolitikkens formål.

Uddannelsesleder IT/databehandler ansvarlig, indkøber og attesterer for diverse indkøb til skolens it-drift, i samarbejde med VIA-medarbejder og administrationen.

Retningslinjer for administration:

Indkøb foretages om hovedregel centralt på Støvring Gymnasium, i administrationen, kantinen eller pedel.

Der holdes løbende øje med priser på de forskellige indkøb, hvad har vi tidligere betalt og hvordan er priserne hos andre leverandører nu.

Æstetiske og funktionelle hensyn

Støvring Gymnasium tilstræber at tage æstetiske og funktionelle hensyn i sine indkøb, herunder at institutionen fremtræder flot og funktionel såvel for medarbejdere, elever og andre interessenter.

Det forsøges at minimere ressourceforbrug og miljøbelastning.

Prioritering

Prioritering af ovennævnte hovedområder bør i første omgang gælde for indkøb, der foretages så økonomisk og effektivt som muligt.

Der kan i særtilfælde, hvor der skal udføres haste-arbejde, ses bort fra reglerne under økonomiske indkøb.

Det er her en fordel at tilkalde håndværkere, der kender skolens lokaliteter. Haste-arbejde defineres som arbejde, der nødvendigvis skal udføres inden for et par dage for at afhjælpe akutte skader.

Underskrevet 13. juni 2018

Bestyrelsesformand Kirsten Bundgaard