Om SGY

Vores vision

På Støvring Gymnasium udvikler vores elever deres faglige potentiale gennem kvalitetsundervisning af engagerede medarbejdere i et trygt, fælleskabsbaseret og inkluderende undervisningsmiljø.

Vores aktive og initiativrige elever udvikler det sociale liv på skolen.

Vi tror på, at elevinddragende undervisning og meningsfulde fællesskaber giver det bedste fundament for at uddanne sig og vokse som menneske og samfundsborger.

Støvring Gymnasium

Støvring Gymnasium ligger i Himmerland 22 km syd for Aalborg. Skolen er stadig en ung skole med ca. 500 elever og 50 lærere. På SGY har vi en tradition for at fastholde en høj faglig kvalitet og dyrkelse af de kreative og musiske emner.

Bestyrelse og dokumenter Organisation
Billede af skolen fra oven - luftfoto

Vi tager hånd om den enkelte elev

På SGY er der altid mulighed for at få hjælp hvad enten det er læsevejledere, gymnasievejledere eller en psykolog du har brug for at tale med. Her kan du se de forskellige muligheder du har for at få hjælp.

Et grønt gymnasium

På SGY tænker vi på miljøet. Vi har b.la. affaldssortering, solceller og lade standere til el-biler, og det har resulteret i at vi har fået det grønne flag. Vi afholder også en klimadag en gang om året for at sætte fokus på klimaet.

Eleverne på mediefag B-niveau har lavet to små film omkring vores klimatiltag.

Klimadagen Det grønne flag

Regler og politikker for elever på Støvring Gymnasium

Studie- og ordensregler som gælder alle elever på skolen. Herunder regler for udlandsrejser, ekskursioner, festaktiviteter og andet.

Forsikringer

Støvring Gymnasium har ikke nogen forsikring, der dækker elevers ansvar. Skolen har heller ikke tegnet ulykkes- eller tyveriforsikring for eleverne. Det er derfor op til familierne selv at overveje, hvilke former for forsikringsdækning man ønsker.

I forbindelse med udlandsrejser er det gule sygesikringsbevis ikke tilstrækkeligt. Hjemmet skal sikre, at eleven har en rejseforsikring, der også dækker hjemtransport ved alvorlig sygdom/tilskadekomst.

Skolens studie- og kompetenceplan

Skolens studie- og kompetenceplan. Åbnes som en pdf-fil.

Studie- og kompetenceplan
Elever

Skolens bibliotek

På SGY har vi vores eget bibliotek, som er åbent hver dag fra kl. 8.30-14.00.

Læs mere her

Nordjyske Gymnasiers Akademi

Læs mere her Se video