Persondataoplysninger

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Støvring Gymnasium er Kristian Hohwü Nielsen som kan kontaktes på følgende

måder:

VIA University College

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Telefon: +45 87551824

Mail: kh@via.dk

Information om persondatabehandling

Når du er blevet ansat på Støvring Gymnasium, vil vi løbende komme til elektronisk at behandle forskellige personoplysninger om dig.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig elektronisk. Lovgivningen pålægger Støvring Gymnasium visse pligter – som f.eks. at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle personoplysninger om dig.

Læs mere her