Musik

SGY har musik i blodet

Musik er en vigtig del af Støvring Gymnasium. Udover de mange frivillige tilbud, som bl.a. omfatter musicals, kabaret, store korprojekter, skolebands, fri adgang til musiklokalerne, kan du vælge musik på 3 forskellige niveauer.

Søg optagelse

MUSIK C

Musik C er et 1-årigt grundforløb som giver dig en bred orientering indenfor musikkens  mange facetter. Der stilles ingen krav om nodekendskab eller instrumentale færdigheder.

Musikundervisningen falder i to lige store dele :

Arbejdsformer :

Musikkundskab:

 • enkel grundlæggende indføring i musiklære (= noder, rytmer, harmoni)
 • musikhistorisk oversigt
 • projektarbejde om musikemne efter elevernes eget valg (forår)

Musikudøvelse:

Her synges og spilles der indenfor en bred vifte af forskellige genrer – dog med hovedvægt på den rytmiske musik. Du får en kort introduktion til stemmebrug, trommespil, bas og tangentinstrument. De indstuderede numre vil ofte blive brugt i offentlig sammenhæng.

Prøveformer:

Den mundtlige prøve:  

 • Musikkundskab

24 timer for prøven får projektgruppen udleveret en opgave (= musikstykke) og nogle spørgsmål, som har direkte tilknytning til det gennemgåede projektarbejde. Dagen efter trækker den enkelte elev det endelig delspørgsmål ved lodtrækning.

 • Musikudøvelse

Gruppefremførelse (mindst 2 personer) – det kan være som korsanger, solist, percussion, instrumentalist, som Stomp……

Eksaminanderne bedømmes individuelt og der gives én karakter idet musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt.

MUSIK B

Arbejdsformer :

 • Musikkundskab:

Her arbejdes med  2 emner  hvoraf det ene kan være et musikmedieprojekt. Eksempler på musikmedieprojekter: Producere en jingle, lægge musik til film/billeder, egen indspilning .

 • Musikudøvelse:

Her veksles mellem lærerstyret indstudering  og elevstyret gruppespil. Der tilstræbes at berøre forskellige genre både indenfor kor og sammenspil – alt sammen tilpasset de muligheder det konkrete hold byder. Ofte vil musikudøvelsen munde ud i en offentlig optræden.

Prøveformer:

Den mundtlige prøve:  

 • Musikkundskab

Prøven tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnerne og sekundært i ukendt parallelstof. Forberedelsestid : ca. 48 minutter. Eksamination : ca. 24 minutter.

 • Musikudøvelse

Eksaminanden fremfører to musikstykker  hvoraf én kan være solistisk . En gruppe består af højst 8 elever. I solosang/spil er det tilladt af bruge akkompagnatører udefra.

Eksaminanderne bedømmes individuelt og der gives én karakter idet musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt.

Musik A

Arbejdsformer:

 • Musikkundskab:

Her arbejdes med mindst 2 emner som  genremæssigt og historisk  skal være afgørende forskellige. Det kunne f.eks. være :

 • Barokmusik (Bach,Händel ,Vivaldi)
 • Musicals i det 20.århundrede
 • Jazzens stilarter
 • The Beatles
 • Musikudøvelse:

Her veksles mellem lærerstyret indstudering  og elevstyret gruppespil. Der tilstræbes at berøre forskellige genre både indenfor kor og sammenspil – alt sammen tilpasset de muligheder det konkrete hold byder. Ofte vil musikudøvelsen munde ud i en offentlig optræden

Prøveformer:

Den skriftlige prøve:

Varighed : 5 timer

I den første del (1 time)  løses mindre teoretisk/praktiske opgaver uden hjælpemidler. I den anden del løses en større opgave indenfor harmonisering.

Den mundtlige prøve:

 • Musikkundskab

Der afholdes prøve på grundlag af ekstemporalt parallelstof inden for de mindst to musikemner. Forberedelse : 60 minutter. Eksamination : 30 minutter.

 • Musikudøvelse

Eksaminanden fremfører to selvvalgte musikstykker i såvel solo- som gruppespil. En gruppe består af højst 8 elever. I solosang/spil er det tilladt af bruge akkompagnatører udefra.

Eksaminanderne bedømmes individuelt og der gives én karakter idet musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt.

Undervisere i musik

Kenneth Ravn

Musik og dansk
KR@sgy.dk

Send email

Morten Jensen

Matematik og musik
MJ@sgy.dk

Send email

Keld Risgård Mortensen

Musik og fransk
KM@sgy.dk

Send email

Karin Christensen

Mediefag og musik.
KC@sgy.dk

Send email

Vores Studievejledere kan hjælpe dig med at tage det rigtige valg

Læs mere Kontakt