Musik

SGY har musik i blodet

Musik er en vigtig del af Støvring Gymnasium. Udover de mange frivillige tilbud, som bl.a. omfatter musicals, kabaret, store korprojekter, skolebands, fri adgang til musiklokalerne, kan du vælge musik på 3 forskellige niveauer.

Link til læreplaner
Fra forestillingen Juventus

MUSIK C

Musik C er et 1-årigt grundforløb som giver dig en bred orientering indenfor musikkens  mange facetter. Der stilles ingen krav om nodekendskab eller instrumentale færdigheder.

Musikundervisningen falder i to lige store dele :

Arbejdsformer :

Musikkundskab:

  • enkel grundlæggende indføring i musiklære (= noder, rytmer, harmoni)
  • musikhistorisk oversigt
  • projektarbejde om musikemne efter elevernes eget valg (forår)

Musikudøvelse:

Her synges og spilles der indenfor en bred vifte af forskellige genrer – dog med hovedvægt på den rytmiske musik. Du får en kort introduktion til stemmebrug, trommespil, bas og tangentinstrument. De indstuderede numre vil ofte blive brugt i offentlig sammenhæng.

Prøveformer:

Den mundtlige prøve:  

  • Musikkundskab

24 timer for prøven får projektgruppen udleveret en opgave (= musikstykke) og nogle spørgsmål, som har direkte tilknytning til det gennemgåede projektarbejde. Dagen efter trækker den enkelte elev det endelig delspørgsmål ved lodtrækning.

  • Musikudøvelse

Gruppefremførelse (mindst 2 personer) – det kan være som korsanger, solist, percussion, instrumentalist, som Stomp……

Eksaminanderne bedømmes individuelt og der gives én karakter idet musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt.

Elev spiller guitar
Skolens kor giver koncert i Prag

MUSIK B

Arbejdsformer :

  • Musikkundskab:

Her arbejdes med  2 emner  hvoraf det ene kan være et musikmedieprojekt. Eksempler på musikmedieprojekter: Producere en jingle, lægge musik til film/billeder, egen indspilning .

  • Musikudøvelse:

Her veksles mellem lærerstyret indstudering  og elevstyret gruppespil. Der tilstræbes at berøre forskellige genre både indenfor kor og sammenspil – alt sammen tilpasset de muligheder det konkrete hold byder. Ofte vil musikudøvelsen munde ud i en offentlig optræden.

Prøveformer:

Den mundtlige prøve:  

  • Musikkundskab

Prøven tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnerne og sekundært i ukendt parallelstof. Forberedelsestid : ca. 48 minutter. Eksamination : ca. 24 minutter.

  • Musikudøvelse

Eksaminanden fremfører to musikstykker  hvoraf én kan være solistisk . En gruppe består af højst 8 elever. I solosang/spil er det tilladt af bruge akkompagnatører udefra.

Eksaminanderne bedømmes individuelt og der gives én karakter idet musik

Musik a

Undervisere i musik

Kenneth Ravn

Musik og dansk
KR@sgy.dk

Send email

Morten Jensen

Matematik og musik
MJ@sgy.dk

Send email