Studiecafé

Studiecafé

På SGY har vi en studiecafé, hvor man kan sidde alene eller i grupper og lave lektier og opgaver. Der er altid en lærer tilstede til at hjælpe.

Der er studiecafé i matematik hver tirsdag fra kl. 14.10-15.55.

I sprogfagene (engelsk, tysk, fransk, spansk) og de naturvidenskabelige fag (biologi, kemi, fysik, naturgeografi) er der studiecafé i udvalgte perioder på året – også tirsdag fra kl. 14.10-15.55.

Det fremgår af skemaet i Lectio, hvornår de forskellige studiecaféer finder sted.