Regler for rygning

Regler for rygning på Støvring Gymnasium

Støvring Gymnasiums rygepolitik følger lovgivning og bekendtgørelser på ryge- og tobaksvareområdet for uddannelsesinstitutioner.

Det er ikke tilladt at ryge eller at anvende tobaksvarer i en bred definition på skolens område eller i skoletiden. Dvs. man må ikke bruge nogen form for tobaksvarer, herunder snus eller e-cigaretter, urtecigaretter mv i skoletiden.

Man er også omfattet af rygeforbuddet i frikvarterer, og når man er udenfor skolen i skoletiden, på ekskursion mv.

Rygeforbuddet gælder i tilknytning til alle skolearrangementer, også fester.

Rygepolitikken gælder for både medarbejdere og elever. Kommunens misbrugskonsulent kommer på skolen og kan kontaktes mhp. hjælp i relation til rygestop.

Venlig hilsen

Jytte Merete Knudsen