Værd at vide inden du starter

Værd at vide inden du starter

Optagelsesprøver på Støvring gymnasium

Hvis du ønsker at starte på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til en optagelsesprøve. Det er dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du bliver optaget.

Læs mere her

Kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog

Ved ansøgning om optagelse skal du angive kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog. Dit kunstnerisk fag starter i grundforløbet ,og 2.fremmedsprog får du, når du starter i studieretningsforløbet. Da du har mulighed for at ønske studieretninger med 2. fremmedsprog, kan du også ændre dit ønske om 2. fremmedsprog samtidig med afgivelse af studieretningsønske. Du skal ønske studieretning i oktober.

Grundforløbet afvikles fra skolestart i august og frem til første uge i november. Herefter begynder studieretningsforløbet, som varer frem til afslutningen på uddannelsen.

Så når du søger optagelse på stx, skal du prioritere gymnasium, kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog.

Kunstnerisk fag

På Støvring Gymnasium kan man vælge mellem billedkunst, mediefag og musik. Ønsker man en studieretning med musik, skal man have haft musik som kunstnerisk fag.

Valg af 2. fremmedsprog

På Støvring Gymnasium kan man vælge mellem fransk begynder, kinesisk begynder, spansk begynder og tysk fortsætter. Hvis man vælger et begyndersprog, skal man have det i 3 år på A niveau og heri indgår en stor skriftlig dimension med mulighed for eksamen. Hvis man vælger fortsættersprog, kan man have det i 2 år og afslutte på B niveau (uden skriftlig eksamen) eller man kan vælge det på A niveau i 3.g.

Grundforløbet

I grundforløbet går du i grundforløbsklasser, og Støvring Gymnasium arbejder målrettet på, at du finder dig til rette i det sociale fællesskab, som gymnasiet også er.

Grundforløbet indeholder en introduktion til det at gå i gymnasiet, herunder arbejdes med de nødvendige færdigheder: hvordan man tager noter, læser lektier, indgår i gruppearbejde, søger information. Der arbejdes også med digital dannelse og med at skabe en god læringskultur i klasserne.

I grundforløbet undervises i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt og det kunstneriske fag. Endvidere er der forløb i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, begge forløb evalueres ved en afsluttende prøve med en karakter, der indgår i eksamensresultatet.

I grundforløbet er der information om valg af studieretning og heri indgår også deltagelse i to forskellige studieretningspræsentationer i to dage hver.

I oktober ønskes studieretning og eleverne fordeles fra begyndelsen af november i studieretningsklasser, som eleverne går i resten af deres gymnasieforløb.

Studieretningsforløbet

Resten af studietiden på gymnasiet kaldes for studieretningsforløbet. Grundforløbet har introduceret forskellige studieretninger og du har taget et velovervejet valg om din studieretning. Studieretningen toner mange elementer af dit gymnasieliv med faglige fællesskaber og studieture.

Valgfag

Ud over valg af studieretning kan du vælge nogle valgfag. Typisk kan alle elever vælge 2-3 valgfag fordelt på de 3 år. Dette er dog lidt forskelligt afhængig af studieretning. Der er mange fag at vælge i mellem og de kan vælges uafhængig af din studieretning.

Kompetenceudvikling

Har du brug for individuel kompetencevurdering, skal du kontakte skolen, som vil behandle din anmodning efter de retningslinjer, der er angivet i bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering. Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKV-bekendtgørelsen) (retsinformation.dk)