Grundforløbet

Grundforløbet

Grundforløbet afvikles i 1.g fra skolestart i august og frem til første uge i november. Herefter begynder studieretningsforløbet, som varer frem til afslutningen på stx.

Når man søger optagelse på stx, skal man prioritere gymnasium, kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog.

I grundforløbet går du i grundforløbsklasser, og Støvring Gymnasium arbejder målrettet på, at du finder dig tilrette i det sociale fællesskab, som gymnasiet er.

Grundforløbet indeholder en introduktion til det at gå i gymnasiet, herunder arbejdes med de nødvendige færdigheder: hvordan man tager noter, læser lektier, indgår i gruppearbejde, søger information. Der arbejdes også med digitale dannelse og med at skabe en god læringskultur i klasserne.

I grundforløbet undervises i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt og det kunstneriske fag. Endvidere er der forløb i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, begge forløb evalueres ved en afsluttende prøve med en karakter, der indgår i eksamensresultatet.

I grundforløbet er der information om valg af studieretning og heri indgår også deltagelse i to forskellige studieretningspræsentationer i to dage hver.

I oktober ønskes studieretning og eleverne fordeles fra begyndelsen af november i studieretningsklasser, som eleverne går i resten af deres gymnasieforløb.

Elever laver forsøg i en kemitime
Glade elever