MGK og Team Danmark

Musikalsk Grundkursus

Det er muligt at kombinere en musikalsk uddannelse på Musikalsk Grundkursus (MGK) på Aalborg Musik Skole med deltagelse i et særligt tilrettelagt 4-årigt gymnasieforløb. Musikalsk Grundkursus har til formål at uddanne musikudøvere samt at forberede eleverne til optagelse på musikkonservatoriet. Der gives undervisning i instrumentalspil, hørelære, teori, musikkundskab m.v. Kurset strækker sig over 3 år og har et ugentlig timetal på 6-9 timer.

Et 4-årigt forløb vil som udgangspunkt være tilrettelagt sådan, at grundforløbet har normal længde (3 måneder), mens det resterende forløb strækkes over 3 3/4 år. Vi tilrettelægger forløbet på en praktisk gennemførbar måde – i samarbejde med dig.

Når du vælger et forlænget forløb, kommer du til at gå i en klasse, hvor der går elever på almindelige 3-årige forløb samt eventuelt andre MGK-elever, som har valgt et forlænget forløb.

Team Danmark

Med en godkendelse fra Team Danmark har du som elitesportsudøver mulighed for at forlænge din gymnasieuddannelse med 1 år. Fordelen er, at du får færre timer og lektier i hverdagen, og dermed mere tid til sport.

Et 4-årigt forløb vil som udgangspunkt være tilrettelagt sådan, at grundforløbet har normal længde (3 måneder), mens det resterende forløb strækkes over 3 3/4 år. Vi tilrettelægger forløbet på en praktisk gennemførbar måde – i samarbejde med dig.

Når du vælger et forlænget forløb, kommer du til at gå i en klasse, hvor der går elever på almindelige 3-årige forløb samt eventuelt andre Team Danmark-elever, som har valgt et forlænget forløb.

Elever spiller volleyball