Studieretning 5

Studieretning 5

  • A Engelsk
  • A Tysk
  • B Samfundsfag

De tre fag beskæftiger sig med det humanistiske og det samfundsvidenskabelige, og du opnår en solid faglig ballast indenfor sprog og kultur og også en god forståelse for individet i samfundet. Sammen med det obligatoriske Matematik B og naturvidenskab giver studieretningen et nuanceret syn på problemstillinger indenfor natur, menneske og samfund. Studieretningen kan anvendes til en bred vifte af professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser.

Lærer og elever i en undervisningstime

Hvad giver studieretningen adgang til?

På adgangskortet kan du også tilføje valgfag osv. for at se det samlede antal videregående uddannelser, der gives adgang til.

Se adgangskortet Retningsviser