Studieretning 6

Studieretning 6

  • A Engelsk
  • A Fransk
  • B Samfundsfag

De tre fag beskæftiger sig med det humanistiske og det samfundsvidenskabelige, og du opnår en solid faglig ballast indenfor sprog og kultur og også en god forståelse for individet i samfundet. Sammen med det obligatoriske Matematik B og naturvidenskab giver studieretningen et nuanceret syn på problemstillinger indenfor natur, menneske og samfund. Studieretningen kan anvendes til en bred vifte af professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser.

Lærer og elev ved tavlen

Hvad giver studieretningen adgang til?

På adgangskortet kan du også tilføje valgfag osv. for at se det samlede antal videregående uddannelser, der gives adgang til.

Se adgangskortet Retningsviser