STX-uddannelsen

Hvorfor STX?

Når du vælger det almene gymnasium holder du alle døre åbne. En STX-eksamen giver direkte adgang til de videregående uddannelser, når du har valgt de adgangsgivende fag på rette niveau.

STX giver mulighed for bred indsigt i både samfund, sprog og naturvidenskab og samtidig fordybe sig i selvvalgte fag på det højeste faglige niveau, som tilbydes på ungdomsuddannelserne. I samspil med de kreative fag opnås en meget alsidig uddannelse. STX-uddannelsen tager 3 år og er opbygget af et fælles grundforløb på 3 måneder efterfulgt af studieretningsforløbet. I grundforløbet introduceres du til studieretningerne og du får personlig vejledning til valg af studieretning.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog B (Tysk) eller A (Fransk, Kinesisk eller Spansk)
 • Matematik B*
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C
 • Fysik C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Et naturvidenskabeligt fag B* og C.

*Elever med 3 sprog på AAB-niveau sprog kan nøjes med Matematik C og 2 naturvidenskabelige fag på C.

Læs om alle fag Adgangskortet