Almen Sprogforståelse (AP)

Almen Sprogforståelse (AP)

I gymnasiets grundforløb skal alle 1.g-elever have Almen Sprogforståelse. Faget handler om sproglig bevidsthed og sproglige analyseredskaber.

Link til læreplanen