Astronomi

Udforsk stjernerne og planeterne

Astronomi er den ældste af alle videnskaber, og den, der ser længst ud i fremtiden! Vi beskæftiger os bogstavelig talt med alt mellem himmel og jord, men på en systematisk måde!

Link til læreplaner
Stjernehimmel

Astronomi C

Kernestoffet omfatter to områder:

  • Menneskets plads i Universet (man kunne også kalde det Universets geografi)
  • Universets udvikling og dynamik (Universets historie) 

Supplerende stof skal uddybe kernestoffet og er medtaget, så man kan tage højde for nye udviklinger inden for faget eller aktuelle fænomener. Det kunne være en måneformørkelse eller en nyopdaget komet. Emner, som eleverne synes er særligt interessante, kan også tages op.

Vi bruger en del tid på vores egen “baghave”, Solsystemet. Hvordan er forholdene på de andre planeter, specielt dem med en fast overflade? Hvorfor er der så helvedes varmt på Venus, kan der blive lige så varmt på Jorden? Hvad er der blevet af al vandet på Mars, har der været og er der måske stadig liv på planeten? Og kan der være liv på planeten Jupiters ismåne Europa, selv om den ligger langt ude i et koldt område? Hvad er kometer og asteroider og kan de være farlige for os her på Jorden? Og hvorfor er der intelligent liv netop på Jorden?   

Og så er astronomien jo spækket med stjerner! Hvordan kan vi få viden om forholdene på himmellegemer, som ligger så langt væk? Hvordan skabes stjerner, hvor længe lever de, og hvordan afslutter de deres tilværelse? Nogle bliver til brune dværge, andre til hvide dværge, enkelte til neutronstjerner eller endog sorte huller. Hvad skjuler sig bag disse mærkelige navne, og hvad afgør, om det er det ene eller det andet, der sker?   

Endelig behandler vi i kosmologien nogle af de store spørgsmål, man kan stille: Hvordan begyndte det hele, og hvordan udviklede verden sig til det, vi ser i dag? Hvad er Universets skæbne på langt sigt? Hvordan blev de grundstoffer, som opbygger os selv og vores omgivelser egentlig til? 

Indeholder Universet andet end det stof, vi er lavet af? Svaret røbes her: Ja, i de sidste par år har man overraskende opdaget, at Universet indeholder store mængder “mørkt stof”, som ikke består af atomer og endnu større mængder “mørk energi”, som har en frastødende virkning. Det betyder, at vi mangler kendskab til 96 % af Universet, så der er nok at gå i gang med! 

I undervisningen bruger vi bøger, tidsskriftsartikler, avisudklip, specielle astronomiprogrammer, der simulerer forskellige fænomener, opgaveark og vi søger informationer på Internettet. Vi kan fremstille plancher om et aktuelt emne, se på stjernehimlen med vores store, elektronisk styrede kikkert, eller tage på tur til Urania Observatoriet i Aalborg eller til kikkertaften i Lille Vildmose. Her er tale om omlagt undervisning, dvs. at et tilsvarende antal skemalagte timer aflyses.

Der er afsat 75 timer til faget. Den mundtlige eksamen varer 24 minutter som på andre mellemniveaufag.

Astronomi

Regnar Lindskov Simonsen

Astronomi, fysik og kemi
RS@sgy.dk

Send email