Billedkunst

Billedkunst

I faget billedkunst arbejdes både praktisk og teoretisk med billeder, skulptur og arkitektur og med visuelle udtryk i det hele taget. Formålet er, at eleverne skal opnå forståelse for billeder og rum og for den visuelle kulturs betydning.

Link til læreplaner
Elever arbejder med et projekt i billedkunst

Billedkunst

Det praktiske og teoretiske arbejde går hånd i hånd og belyser gensidigt hinanden. Eleverne skal lære at analysere udvalgte værker inden for billedkunst, skulptur og arkitektur og i forlængelse heraf løse elementære visualiseringsopgaver. Det kan være i form af tegning, maleri, skulptur, installation eller andre visuelle fremstillingsmåder, f.eks. it. 

Kunsthistorisk arbejdes med tre perioder: Før 1750, efter 1750 samt kunst fra de seneste fem år. Vigtigt er mødet med kunst og arkitektur på første hånd i form af udstillingsbesøg og ekskursioner. Billedkunst bidrager også aktivt til gymnasiets visuelle miljø i form af udstillinger, projekter og deltagelse i skolebegivenheder.

Den enkelte elevs opgaveløsninger, skitser og noter samles i en portfolio (mappe) sammen med de billeder og tekster, der har været anvendt i det analytiske arbejde. Portfolien danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Her skal eleven analysere et billedmateriale, der belyser centrale faglige elementer, som har været behandlet i undervisningen. I undervisningen indgår desuden et selvstændigt elevprojekt, som også præsenteres til eksamen. Projektet ligger i slutningen af undervisningsperioden og udgør ca. 10-15 % af den samlede undervisningstid.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at vælge faget – alle kan være med!

Underviser i billedkunst

Anne Christensen

Dansk, billedkunst og fransk
AC@sgy.dk

Send email

Stine Gørup Sørensen

Billedkunst
SS@sgy.dk

Send email