Biologi

Biologi

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med stor vægt på det eksperimentelle arbejde. Der arbejdes både i laboratoriet og i naturen. Du kan vælge faget på alle niveauer.

Link til læreplaner
Elever og lærer i en biologitime

Mennesket i centrum 

Forståelsen af mennesket som et tænkende, men sårbart individ er sat i centrum i arbejdet med kroppens funktion (fysiologi). 

Vi belyser, hvordan den sunde krop fungerer, og hvordan man ved fornuftig livsstil (kost og motion) og gode levevilkår kan bevare et godt helbred langt op i årene.  

Vi arbejder med livsstilsygdomme som hjertekar-sygdomme og kræft og gammelmandssukkersyge samt andre sygdomme eller tilstande, der har væsentlig betydning for mennesket, f.eks. ungdomssukkersyge og AIDS, depression og stress. 

Bekæmpelse af sygdomme, dels ved hjælp af kroppens eget immunforsvar samt forebyggelse/behandling/helbredelse ved hjælp af traditionelle lægemidler eller moderne genteknologiske metoder er også i fokus.

Biologi og den moderne forskning 

Arvelighedslære og bioteknologi er eksempler på, at biologien er i konstant forskningsmæssig udvikling. Med udgangspunkt i arveanlæggene/generne (DNA) ser vi på, hvordan generne i samspil med miljøfaktorer hos mennesker, er med til at bestemme vores egenskaber: f.eks. blodtyper, intelligens og hudfarve. Derudover får vi indsigt i, hvordan den moderne bioteknologi (gensplejsning, genterapi, DNA-tests og kloning) kan anvendes til f.eks. sygdomsbekæmpelse eller opklaring af forbrydelser.

På biologiekskursion
Biologiekskursion

Mennesket og naturen

Biologi er også et gummistøvlefag (økologi). Vi tager ud i naturen på både en- og flerdagsekskursioner. Ud til et begrænset naturområde, et økosystem: skov, sø, hav, mark, klit, vadehav. Medbringende gummistøvler, myggespray og måleudstyr tager vi “temperaturen” på de forskellige faktorer i økosystemet og prøver, at se de store sammenhænge i naturen og hvordan mennesket påvirker dem.

I 1.g laver vi på baggrund af dyrelivet og andre målte faktorer en forureningsundersøgelse af vores lokale Mastrup Bæk og får debatteret vigtigheden af miljøbeskyttelse. I 3g har eleverne været 4 dage på Livø eller besøgt LIFE (tidligere kendt som Landbohøjskolen), hvor de på egen hånd har oplevet forskellige typer af forskning.

I tilknytning til emner, gruppearbejder og projekter opstiller vi hypoteser og tilrettelægger forskellige eksperimenter og undersøgelser ud fra biologiske metoder. 

Arbejdet foregår både i laboratoriet og i naturen. Forsøgsresultaterne bearbejdes ved anvendelse af IT, såvel ved hjælp af specielle biologifaglige programmer som ved regneark.

Biologi på 3 niveauer

C-niveau

Da indsigt i krop og sundhed, natur og miljøforhold er af så stor vigtighed har vi valgt at gøre biologi på C-niveau til et obligatorisk for alle 1g-elever på Støvring Gymnasium. Undervisningen afsluttes med mundtlig eksamen efter 1. år, (hvis faget udtrækkes). 

B-niveau 

Bygger oven på C-niveau, med fordybelse i bl.a. bioteknologi og evolution. Findes som både studieretningsfag og valgfag. Afsluttes efter 2 års samlet undervisning (inkl. C-niveau) med mundtlig eksamen (hvis faget udtrækkes).

A-niveau

Bygger oven på C-og B-niveau, med fordybelse i bl.a. menneskets immunforsvar, evolutionsteori og økotoksikologi.  Findes som valgfag. Afsluttes efter 3 års samlet undervisning (inkl. C- og B-niveau) med skriftlig samt mundtlig eksamen, (hvis faget udtrækkes).

Undervisere i biologi

Anne Brolin Gade

Idræt og biologi
AG@sgy.dk

Send email

Iben Zeuthen Søgaard

Biologi og kemi
IS@sgy.dk

Send email

Jacob Bojer Tamberg

Biologi
JA@sgy.dk

Send email

Rune Wisbech Carstensen

Uddannelsesleder, biologi og kemi
RC@sgy.dk

Send email