Dansk

Sprog, litteratur og medier

I dansk i gymnasiet er kerneområdet dansk sprog, litteratur og medier. Faget er et treårigt obligatorisk fællesfag på A-niveau.

Link til læreplaner
Undervisningssituation

Dansk A

Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og medier. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i forskellige medier møder du kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden fra oldtid til i dag. 

Undervisningen tager udgangspunkt i dit faglige niveau fra folkeskolen. Arbejdet med mundtlighed og skriftlighed forbinder de fire kompetencer: at lytte, tale, læse og skrive med en overordnet indsigt i sprog, litteratur og medier.

Fagets mål

Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. I arbejdet med ældre og nyere tekster skabes grundlaget for: 

  • viden og kritisk-analytisk sans
  • et sikkert sprogligt udtryk
  • historisk og litteraturhistorisk overblik
  • evne til at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund
  • dannelse af personlig identitet

Kernestoffet i faget

Kernestoffet i faget er det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. De tre stofområder indgår i et tæt samspil i undervisningen: 

  • Det sproglige arbejde består af en fordybelse i fagets mundtlige og skriftlige genrer.
  • Gennem en række nedslag i de sidste 1000 års litteratur læses et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster.
  • Der arbejdes med forskellige udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier.
  • Mediedelen skal samtidig i særlig grad tematisere kommunikationsbegrebet. 

Samspil med andre fagDanskfaget er omfattet af det generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen studieforberedelse og almen sprogforståelse. Specielt gennemføres et forløb i samspil med historie med vægt på historisk overblik og sammenhæng.   Der lægges vægt på inddragelse af it i undervisningen.

Undervisningssituation
Undervisningssituation

Undervisere i dansk

Anette Prestat Ipsen

Dansk og engelsk
AI@sgy.dk

Send email

Anne Christensen

Dansk, billedkunst og fransk
AC@sgy.dk

Send email

Charlotte Horn

Dansk, samfundsfag og religion
CH@sgy.dk

Send email

Helle Lindskov Simonsen

Dansk og tysk
HK@sgy.dk

Send email
Ida Marie

Ida Marie Hindsholm Matras

Dansk og fysik
IM@sgy.dk

Send email

Kenneth Ravn

Musik og dansk
KR@sgy.dk

Send email

Mette Rasmussen

Dansk og engelsk
MR@sgy.dk

Send email

Nathalie Hamann Michaelsen

Dansk og samfundsfag
NM@sgy.dk

Send email

Steen Madsen

Dansk og samfundsfag
SM@sgy.dk

Send email

Tina Søndergård Olesen

Tysk og dansk
TO@sgy.dk

Send email

Steffen Dyrbye Øhrstrøm

Musik, dansk og filosofi
SD@sgy.dk

Send email
Trine Leck Kæseler

Trine Leck Kæseler

Dansk og kemi
TK@sgy.dk

Send email