Engelsk

Engelsk

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og engelsksprogede kulturer og samfundsforhold gennem praktisk anvendelse af engelsk i tale og skrift samt en teoretisk viden om fagets stofområder.

Link til læreplaner
To elever taler sammen

Engelsk

De faglige mål er mange og er beskrevet i ministeriets fagbeskrivelse. Her er nogle af de vigtigste:

 • Forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk. 
 • Læse engelske tekster meningsfyldt op. 
 • Bruge et varieret ordforråd i en ubesværet samtale på engelsk. 
 • Give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk. 
 • Analysere og fortolke forskellige typer nyere og ældre engelske tekster, og perspektivere dem i samfundsmæssige, kulturelle, historiske og litteraturhistoriske sammenhænge. 
 • Opnå og anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. 
 • Blive i stand til at orientere sig i engelsksproget stof og vurdere og sortere i forskellige informationskilder. 
 • Anvende grammatiske og stilistiske udtryk om det engelske sprog og bruge relevante opslagsværker og andre hjælpemidler.

Kernestoffet i faget engelsk er derfor: 

 • Alle sider af det engelske sprog, især grammatik, sprogrigtige vendinger og ordforråd.
 • Teksternes opbygning og den sammenhæng hvori de indgår. 
 • Forskellige kommunikationsformer. 
 • Engelsk som standardsprog og globalt kommunikationssprog i forskellige varianter. 
 • Et bredt udvalg af litterære og ikke-litterære tekster fra nutiden og fra forskellige perioder. 
 • Uddrag af værker af Shakespeare (kun på A-niveau). 
 • Væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie. 
 • Væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA, samt til en vis grad i andre dele af den engelsktalende verden.

Der skal indgå forskelligt supplerende stof, f. eks. stof på engelsk fra andre fagområder.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes niveau fra grundskolen. Eleverne skal gradvist gives større selvstændighed og ansvar, og arbejdet med sprog, tekst og kultur skal integreres. Elevernes lytte-læse- og kommunikationsstrategier skal trænes, og deres egen sprogproduktion skal prioriteres højt. Arbejdet foregår for det meste på engelsk. 

Der arbejdes fortrinsvis i emner, og der skal indgå mindst 9 emner på A-niveau og mindst 6 emner på B-niveau. Arbejdsformer og metoder skal varieres. Det skriftlige arbejde skal både støtte tekstarbejdet og være en selvstændig disciplin. Eleverne skal udvikle en fri skriftlig fremstilling på klart og nuanceret korrekt engelsk. Der skal arbejdes med mange forskellige genrer, og der lægges vægt på skriveprocessen og forskellige skrivestrategier, men også på det færdige produkt. 

IT skal anvendes som støtte i tekstarbejde og sprogindlæring, og eleverne skal lære at søge og udvælge fagligt relevant stof. 

Engelsk indgår i et samspil mellem fagene og også i Almen Studieforberedelse og Almen Sprogforståelse. I studieretningerne kan engelsk indgå i samspil med både samfunds- og naturvidenskabelige fag og med andre sproglig-humanistiske fag. Som valgfag kan engelsk indgå i samspil med andre sprogfag.

Undervisere i engelsk

Anette Prestat Ipsen

Dansk og engelsk
AI@sgy.dk

Send email

Karen Ørberg

Engelsk og dansk
KE@sgy.dk

Send email

Martin Kraglund

Engelsk og idræt
MK@sgy.dk

Send email

Mette Rasmussen

Dansk og engelsk
MR@sgy.dk

Send email

Peter Amstrup

Engelsk og tysk
PA@sgy.dk

Send email
Line

Line Koch Jensen

Engelsk og psykologi
LJ1@sgy.dk

Send email

Since Isabella Nielsen

Kinesisk og engelsk
SI@sgy.dk

Send email