Erhvervsøkonomi

Drømmer du om eget firma

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt valgfag på C-niveau, der omfatter viden inden for strategi, økonomi, organisation og afsætning

Link til læreplaner
Penge

Erhvervsøkonomi C

Faget giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. 

Sagt på en anden måde er det noget med regnskaber, med reklamer, med markedsandele, med aktier, med ny teknologi, med strategi og meget andet – kort sagt handler faget om alle de beslutninger og overvejelser, der skal tages i en virksomhed, for at den mest effektivt kan udøve sit formål, nemlig at afsætte et produkt og skabe et overskud. I faget skal vi snuse til alle disse forhold, lære teorien/begreberne og se det i praksis.

Fagets indhold: 

I faget arbejdes der med kernestof og supplerende stof:

  

Kernestof 

Kernestoffet er:

 • Virksomheden og dens omverden
 • Brancheanalyse, herunder markeds- og konkurrenceforhold
 • Virksomhedens ide, mål og strategi
 • Virksomhedens forretningsplan
 • Organisationsstrukturer og ledelse
 • Virksomhedens parametermix
 • Økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering.  

Supplerende stof 

Man vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof er aktuelt erhvervsøkonomisk stof, der perspektiverer og uddyber de faglige mål omkring virksomhedens etablering eller udvikling. Det supplerende stof skal have et omfang svarende til ca. 15 % af fagets samlede uddannelsestid.

Arbejdsformer

 • Ovenfor er anført nogle stikord til indholdet af faget. Vigtigt er det at tilføje, at uanset hvad det konkrete emne er, så kigger vi altid på virksomheden som en helhed.
 • Da nøgleord i faget er at være konkrete og aktuelle og at arbejde problemorienteret, vil en stor del af undervisningen være at arbejde i cases, som netop er konkrete, aktuelle eksempler fra ”det virkelige liv” på den teori, der ligger bag.
 • En vigtig del af undervisningen er et længerevarende projektforløb, hvor man i grupper arbejder selvstændigt med særlige emner. Det kunne f.eks. være skabe/opbygge en ny virksomhed. Heri er der også en skriftlig dimension.
 • Anvendelsen af it (f.eks. informationssøgning, regneark og virksomhedsspil som f.eks. aktiespil) spiller en stor rolle i undervisningen
 • Endelig er virksomhedsbesøg og andre former for kontakt/samarbejde med erhvervslivet oplagt. 

Undervisere i erhvervsøkonomi

Svend Falkner Sørensen

Vicerektor, erhvervsøkonomi og historie
SF@sgy.dk

Send email