Filosofi

Tør du stille de store spørgsmål?

I filosofi er der tid til at stille de dybeste og mest grundlæggende spørgsmål til livet: Hvad er et lykkeligt liv? Hvad er et godt samfund?

Link til læreplaner
Lyttende elever i undervisningen

Filosofi C

Faget udbydes på Støvring Gymnasium på C-niveau.

Det er et valgfag som kan støtte alle studieretninger og spille sammen med alle faggrupper.

Filosofi er faget, der har tid til at stille de dybeste og mest grundlæggende spørgsmål til livet. 

I det uendelige univers er der sket det helt usandsynlige at der er opstået liv, og at der i livets lange udvikling er opstået bevidsthed. Som måske det eneste væsen er mennesket bevidst om sit liv i universet og kan filosofere, dvs. endevende de store spørgsmål: Hvad er et menneske? Hvad giver livet mening? Hvordan man kan finde gyldige svar i sin søgen efter sand viden? Kan virkeligheden have andre dimensioner end bevidstheden kan opfatte? 

Ethvert fag har fat i aspekter af viden, men filosofifaget kan særligt bidrage med et overblik over de mange former for viden(skab) og sandhedssøgen.

Fagets mål:

er at opnå forståelse af de betydeligste filosofiske tanker i Europas historie og i nutiden og selvstændigt at kunne undres, tænke og argumentere filosofisk.  

Kernestoffet er:

1. Den teoretiske filosofis spørgsmål – fx: 

  • menneskets rolle i universet og i naturen,
  • forholdet mellem krop og sjæl/bevidsthed, 
  • menneskets metoder til at erkende sandheden 
  • betydningen af menneskets symboler som sprog, drømme, kunst og religion

  

2. Den handlingsorienterede filosofis spørgsmål – fx: 

  • Hvad er et lykkeligt liv? 
  • Hvad er den gode handling (fx i et etisk dilemma som spørgsmålet om dødshjælp),
  • Hvad er et godt samfund? Hvordan findes fx den bedste balance mellem frihed (som går ud over ligheden) og lighed (som går ud over friheden)?

3. Argumentationsteknik   

4. Idé- og filosofihistoriens vigtigste perioder      

Metoden:

er arbejde med filosof-tekster, men også med fx film, dybdeborende analyse og ikke mindst masser af diskussion. Undervisningen bygges op over flere emneforløb, hvoraf mindst ét skal være elevstyret. 

Merete Thomsen Lemke

Matematik og filosofi
ML@sgy.dk

Send email