Fysik

Fysikkens verden

Fysikkens opdagelser har haft stor betydning for samfundets udvikling fra middelalderen til i dag. Tænk blot på ting fra hverdagen som telefonen, forbrændingsmotorer, fjernsyn osv. Disse tekniske apparater og andre opfindelser bygger på vores viden om fysikken

Link til læreplaner
Med fysik i Aalborg Zoo

Fysik på 3 niveauer (A, B og C)

Fysik på C-niveau:

På dette niveau arbejder man i 70 % af uddannelsestiden med en række grundlæggende emner.

 Vi ser fx på universets opbygning og udvikling for at kunne forstå vores egen placering i helheden. Vi dykker ned i atomernes verden for at få et indblik i de byggeklodser, vi alle er sammensat af. Endelig kommer vi ind på forskellige energiomsætninger og fænomener, der knytter sig til disse. Vi vil specielt undersøge de fysiske aspekter ved lys og lyd og deres sammenhæng med de umiddelbare sanseindtryk.

 De resterende 30 % kan man anvende på en række valgfrie stofområder. Det kunne fx være historiske verdensbilleder eller de sidste opdagelser indenfor den moderne fysik.

 

Fysik på B-niveau:

Ud over de områder, der er nævnt under fysik på C-niveau, kommer vi også ind på emner som tyngdekraft, Newtons love, radioaktive stoffer, kvantefysik, bølger og svingninger samt strøm og spænding. Det supplerende stof fylder 25 % af uddannelsestiden.

Elev ved tavlen i en fysiktime
Elever i en fysiktime

Fysik A

Fysik på det højeste niveau giver en god basis for en dybere erkendelse og forståelse af naturens kræfter. Vi vil berøre emner som sammenhængen mellem stof og energi, forskellige bevægelsesformer som kastebevægelser og cirkelbevægelse samt elektromagnetismen.

 Et nyt og spændende emne er Fysik i det 21. århundrede, hvor man har mulighed for at behandle de nyeste opdagelser indenfor frontfysikken og andet aktuelt stof. Her kigger man også fremad for at få en fornemmelse for, hvordan fysikkens landvindinger evt. vil kunne bruges i samfundet.

 Som for de to andre niveauer skal man i en stor del af tiden arbejde med emner, man selv er med til at vælge. Det kunne fx være undersøgelser af stråling fra mobiltelefoner, anvendelse af laserlys, lysledere, computerens virkemåde eller noget helt andet – kun fantasien sætter en grænse. Der benyttes 20 % af uddannelsestiden til dette.

Undervisere i fysik

Alexander Bjørn Ottesen

Matematik og fysik
AO@sgy.dk

Send email
Ida Marie

Ida Marie Hindsholm Matras

Dansk og fysik
IM@sgy.dk

Send email
Jørgen Greve

Jørgen Greve

Fysik og matematik
GR@sgy.dk

Send email

Peter Aaquist Nissen

Fysik og kemi
PN@sgy.dk

Send email

Regnar Lindskov Simonsen

Astronomi, fysik og kemi
RS@sgy.dk

Send email
Mathias

Mathias Thorup Beltoft

Matematik og fysik
MT@sgy.dk

Send email