Historie

Historie

I historie opnår du viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer i danmarkshistorien og verdenshistorien.

Link til læreplaner
London Bridge

Historie A

Historie tager typisk udgangspunkt i din egen samtid og knytter forbindelse til tidligere samfund. Vi lægger vægt på at skabe historisk helhed og sammenhæng. Du vil blive præsenteret for det helt store overblik – en tidsmæssig udviklingslinje -, så du forbinder noget med perioder eller begreber som f.eks. antikken, middelalderen, reformationen, dansk demokrati, den industrielle revolution, ideologier og EU.

Vi beskæftiger os med mange forskellige samfundstyper fra oldtiden til i dag. Populært sagt med samfund fra det gamle Grækenland til Globaliseringen. Et gennemgående tema vil være kulturmødet mellem Europa og verden uden for Europa, f.eks kristendom-islam i middelalderen, den europæiske kolonisering og imperialismen. I det 20. århundrede beskæftiger vi os med ideologiernes kamp i tiden op mod 2. verdenskrig, velfærdsstaten, afkolonisering og Murens fald. I perioden efter 1989 behandler vi bl.a. Danmarks internationale placering og den europæiske integration.

Når vi arbejder med Danmarks historie ser vi den i forbindelse med historien uden for Danmark og når vi arbejder med verdenshistorie har vi omvendt et blik rettet mod Danmark.

Vi undersøger forskelligt historisk materiale, som vi indsamler og systematiserer. Ved at bearbejde det bliver du i stand til at vurdere forskellige former for brug af/misbrug af historie og historieformidling, som man dagligt kommer ud for i det moderne mediesamfund.

Da historie er centralt fag til at skabe helhed og sammenhæng vil du blive trænet i at arbejde med emneforløb i samspil med andre fag i alle tre gymnasieår.

Lærere med stor historisk viden

Anne Sofie Nørsøller

Religion og historie
AN1@sgy.dk

Send email

Drees Nors

Uddannelsesleder, historie og matematik
DA@sgy.dk

Send email

Emma Harring

Historie og oldtidskundskab
EH@sgy.dk

Send email

Finn Andersen

Historie og idræt
FA@sgy.dk

Send email

Frederik Rubæk Vestergaard

Historie og psykologi
FV@sgy.dk

Send email
Jakob Christian Fløe

Jakob Christian Fløe

Oldtidskundskab og historie
JF@sgy.dk

Send email

Kristian Wilhelmsen

Historie og samfundsfag
KW@sgy.dk

Send email

Sara Frederiksen

Samfundsfag og historie
FR@sgy.dk

Send email

Svend Falkner Sørensen

Vicerektor, erhvervsøkonomi og historie
SF@sgy.dk

Send email