Idræt

Idræt

I gymnasiet har du idræt i alle tre år. Du skal have faget på C-niveau, men har også mulighed for at opgradere det til B-niveau.

Link til læreplaner
Elever spiller fodbold

C-niveau – obligatorisk idræt

Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet men inddrager også løbende viden fra fagområder som biologi, fysik, samfundsfag og historie. Idræt giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden i bredeste forstand.

Gennem arbejdet med idrætslige færdigheder – dvs. teknisk og taktisk forståelse, bevægelsesglæde og viden giver faget erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder.

Du kommer til at arbejde både med alsidighed og fordybelse og inddragelsen af teori vil give dig en forståelse for idrættens kulturelle værdier. Du får udleveret en teoribog, som jævnligt vil blive brugt, og der vil ligeledes forekomme lektier i form af f.eks. teori om musklernes overordnede funktion eller i form af bevægemønstre og teknikker, som skal indøves hjemme.

Elever spiller volleyball
Afslapning på græsset efter en idrætstime

B-niveau

Faget idræt på B-niveau kombinerer et krav om alsidighed og fordybelse da du både skal indlære idrætslige færdigheder samt opnå indsigt i og viden om forskellige idrætsfaglige områder.

Du vil komme til at arbejde med sammenhængen mellem alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, fysisk træning og teoretisk viden, der inddrager det natur- og sundhedsvidenskabelige (anatomi og fysiologi) og det humanistisk/samfundsvidenskabelige område (idrætssociologi og idrætshistorie).

Du vil også komme til at arbejde med vigtigheden af en fysisk aktiv livsstil og du introduceres for et sundhedsbegreb, hvor sundhed defineres i såvel fysisk som psykisk og social henseende – inspireret af WHO (World Health Organisation).  

I den praktiske del af undervisningen vil du møde følgende disciplin- og aktivitetsområder:

  • Boldspil: omfatter såvel traditionelle og nye holdspil ( f.eks. basketball, fodbold, floorball, ultimate).
  • Bevægelser til musik og lyd: omfatter arbejdet med frie bevægelser ( f.eks. ekspressive bevægelser, kreative bevægelsesformer og improvisation) og arbejdet med koreograferede bevægelser (f.eks. musik/bevægelse, dans, træning, aerobic eller rytmisk gymnastik).
  • Klassiske og nye idrætter: omfatter f.eks. atletik, redskabsgymnastik, svømning, o-løb, klatring og løb.

Til eksamen skal du vælge to af disse tre discipliner/aktiviteter og du skal også til en mundtlig eksamen. Elever på B-niveau plejer at kalde denne eksamensform for “ret hyggelig” fordi den foregår i en god atmosfære sammen med klassekammeraterne.

Læreplan, B-niveau

Undervisere i idræt

Anne Brolin Gade

Idræt og biologi
AG@sgy.dk

Send email
Cecilie

Cecilie Dalsgaard Thomsen

Tysk og idræt
CT@sgy.dk

Send email

Finn Andersen

Historie og idræt
FA@sgy.dk

Send email

Helle Fraes Dittmann

Gymnasievejleder, idræt og spansk
HD@sgy.dk

Send email

Johannes Juul

Idræt og musik
JU@sgy.dk

Send email

Martin Kraglund

Engelsk og idræt
MK@sgy.dk

Send email

Simon Stjernholm Pedersen

Idræt
SP@sgy.dk

Send email