Kemi

Kemi

Kemisk viden og erfaring bruges i udstrakt grad inden for mange forskellige erhverv - fx. miljø- og levnedsmiddelområdet, medicin- og sundhedssektoren. I gymnasiet kan du vælge kemi på tre forskellige niveauer.

Link til læreplaner
Elever og lærer i en kemitime
kemikalier i en kemitime
Elever i en kemitime

Kemi B

Ud over de emner, der er nævnt under Kemi på C-niveau, kommer vi ind på mange forskellige stofgrupper inden for den organiske kemi (fx alkoholer og makromolekyler), udvalgte metaller, reaktionshastighed, pH-beregninger og kemiske ligevægte.

På B-niveau vægter vi kvantitative målinger og udregninger mere end på C-niveau; derved giver B-niveauet gode forudsætninger, hvis man senere kommer til at arbejde med kemiske problemstillinger.

Ligesom på C-niveau, skal man arbejde med selvstændige emner i over en tredjedel af tiden. Dette kan meget vel foregå i samarbejde med fællesfag eller andre studieretningsfag.

Forløbet afsluttes med en prøve, hvor der er to muligheder : 1) Mundtlig prøve af 30 minutter med 30 minutters forberedelse. 2) Eksperimentel prøve i 1½ time, efterfulgt af en samtale i 20 minutter om en opgave.

Kemi A

På det højeste niveau får man mulighed for at fordybe sig i flere forskellige kemiske emner. Man får en grundig træning i laboratoriearbejde, ligesom en del af det eksperimentelle arbejde ofte udføres på virksomheder eller på universitetet. 

I laboratoriet bruges IT, elektronisk dataopsamling og andet moderne udstyr.

Vi kommer ind på de emner, der er nævnt under Kemi på B-niveau, suppleret med biokemiske molekyler og reaktioner, isomeri, reaktionskinetik og energiforhold ved kemiske reaktioner. I laboratoriet afprøver vi forskellige analysemetoder som fx spektrofotometri og gaschromatografi.

Delforløb og forsøg dokumenteres med rapportering, PowerPoint præsentation eller på anden vis.

Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve (5 timer) og en mundtlig prøve, hvor skolen vælger mellem to muligheder : 1) En individuel mundtlig prøve af 30 minutter med 30 minutters forberedelse. 2) En eksperimentel prøve i 2 timer i grupper, efterfulgt af 20 minutters samtale om en opgave.

Undervisere i kemi

Dorte Thastum Bach

Matematik og kemi
DB@sgy.dk

Send email

Iben Zeuthen Søgaard

Biologi og kemi
IS@sgy.dk

Send email

Peter Aaquist Nissen

Fysik og kemi
PN@sgy.dk

Send email

Regnar Lindskov Simonsen

Astronomi, fysik og kemi
RS@sgy.dk

Send email

Rune Wisbech Carstensen

Uddannelsesleder, biologi og kemi
RC@sgy.dk

Send email
Trine Leck Kæseler

Trine Leck Kæseler

Dansk og kemi
TK@sgy.dk

Send email