Kinesisk

Kinesisk

Kinesisk er et begyndersprog, som du kan vælge som 2. fremmedsprog. Du har faget på A-niveau, og har derfor kinesisk i alle tre år i gymnasiet.

Link til læreplaner
Kulturmøde i Kina

你好!Nǐ hǎo! Goddag!

Kinesisk er først og fremmest et sprogfag. Vi arbejder både med den mundtlige og den skriftlige del. I løbet af de tre år, du har kinesisk, lærer du at tale på kinesisk om de emner, vi arbejder med. Du lærer på den måde at føre simple samtaler på kinesisk med dine klassekammerater og med de kinesere, der af og til kommer på besøg på Støvring Gymnasium.

Du lærer den grundlæggende grammatik og træner forskellige strategier, så du har et godt udgangspunkt for selv at fortsætte studiet på et højere niveau. 

Du lærer også at skrive kinesisk både pinyin, hvilket er den kinesiske lydskrift, og kinesiske skrifttegn.  

Selv om hovedvægten af faget er lagt på den sproglige del, så skal du naturligvis også lære om Kinas kultur og samfund. Vi lever i en global verden, hvor Kina får en mere og mere markant plads. Derfor er det ikke kun sproget, men også din kulturforståelse og interkulturelle kompetencer, du kan få glæde af i fremtiden. Der er mange kinesere – ca. 1,3 mia. – men der er ikke mange, der ved noget om det kinesiske sprog og den kinesiske kultur. Måske bliver du en af dem, der i fremtiden kan nyde godt af din viden om Kina og formidle den videre til andre i undervisnings- eller andre erhvervssammenhænge.

I menuen til højre kan du få mere viden om, hvordan det er at læse kinesisk på Støvring Gymnasium. Du kan fx under ”studieturen” læse rejsebeskrivelser fra vores 3.g’ere, der lige har været i Kina.

Vi har en venskabsskole i nærheden af Shanghai, som vi besøger i 3.g på en studietur. Du kan også klikke dig ind på nogle af ”elevernes produktioner” og få et indblik i, hvad vi arbejder med i undervisningen. 

God Fornøjelse!

再见!Zàijiàn! På gensyn!

Kulturmøde i Kina
Elever i Shanghai

Undervisere i kinesisk

Since Isabella Nielsen

Kinesisk og engelsk
SI@sgy.dk

Send email