Matematik

Lær at tænke kreativt, abstrakt og logisk

Matematik er et fag, som i meget høj grad læres gennem det konkrete arbejde med teori, opgaver, eksempler, talmaterialer osv. Du inddrages i arbejdet gennem en eksperimenterende tilgang til faget.

Link til læreplaner
Elever og lærer i en fysikyime

Matematik

Matematik indgår i de fleste af studieretningerne på Støvring Gymnasium på B- og A-niveau og de samme niveauer kan opnås som valgfag. 

Ligegyldigt hvilket niveau, der er tale om, trænes du til at tænke kreativt, abstrakt og logisk samt til at gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser. Du skal se, hvorledes matematikken kan bruges til at forstå og behandle problemer fra andre fagområder, og du skal lære at arbejde selvstændigt og ansvarligt med stoffet.

Indholdet i faget afhænger naturligvis af, hvilket niveau det drejer sig om, idet emnerne bliver mere komplekse og abstrakte med stigende niveau. Man starter med matematikkens grundsten (f.eks. de 4 regningsarter, brøker, ligningsløsning), geometri og trigonometri (trekantsberegninger, sinus, cosinus og tangens), simple modeller (f.eks. lineære sammenhænge) og enklere statistiske metoder til at behandle talmaterialer – gerne hentet fra andre fag.

Som slutmål på A-niveau skal du have kendskab til mere avancerede emner som f.eks. differential- og integralregning, differentialligninger, vektorregning, rumgeometri og sandsynlighedsteori.  

I moderne matematikundervisning er det ikke nok med matematikbøger, papir, lommeregner og lineal. Elever på B- og A-niveau skal kunne bruge såkaldte CAS-værktøjer (CAS betyder computer algebra system), der oftest er en grafregner, der kan regne med bogstaver, løse avancerede ligninger, bestemme integraler og udregne sandsynligheder – og meget mere.

Alle elever får i 1.g gratis en licens til CAS-værktøjet TI-Nspire, der fungerer som en virtuel grafregner på deres computer. Ud over arbejdet med TI-Nspire indgår arbejde med  f.eks. Excel og gratis-programmerne Graph og Geogebra i undervisningen.

Matematik indgår i mange tværfaglige forløb, hvis indhold afhænger af den valgte studieretning. 

Undervisere i matematik

Alexander Bjørn Ottesen

Matematik og fysik
AO@sgy.dk

Send email

Christian Skjødt Pedersen

Matematik og psykologi
CP@sgy.dk

Send email

Dorte Thastum Bach

Matematik og kemi
DB@sgy.dk

Send email

Drees Nors

Uddannelsesleder, historie og matematik
DA@sgy.dk

Send email
Jørgen Greve

Jørgen Greve

Fysik og matematik
GR@sgy.dk

Send email
Mathias

Mathias Thorup Beltoft

Matematik og fysik
MT@sgy.dk

Send email

Merete Thomsen Lemke

Matematik og filosofi
ML@sgy.dk

Send email

Morten Jensen

Matematik og musik
MJ@sgy.dk

Send email