Naturgeografi

Naturgeografi

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling.

Link til læreplaner
Billede af jordkloden

Naturgeografi

I faget naturgeografi på får du en forståelse for jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, lærer om dens opbygning i tektoniske plader og får viden om jordskælv, vulkaner og landskabers dannelse.

Du lærer at udføre simple former for forsøgsarbejde med systematiske feltobservationer og målinger i forbindelse med geofaglige fænomener og ved hjælp af geofaglige modeller. I arbejdet indgår brug af tekster, data, kort, diagrammer og figurer mv.

Til undervisningen hører desuden formidling af din faglige viden, og du lærer at forholde dig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner, fx klimaspørgsmål eller drikkevandsressourcer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • klimaet og dets betydning for menneskets livsvilkår
  • vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • analyse og tolkning af rumlige mønstre på baggrund af kort og billedmateriale

Der inddrages supplerende stof om natur-, samfunds- og kulturfaglige problemstillinger med relation til kernestoffet i undervisningen.

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner. Der er skriftligt arbejde, der omfatter rapportskrivning over dataindsamling og eksperimentelt arbejde, skriftlige øvelser i al almindelighed (herunder arbejde med kort og diagrammer) og produkter som resultat af emne- og projektarbejdet.

It indgår i undervisningen, blandt andet til søgning af data som fx digitale kort og satellitbilleder, til bearbejdning af billeder i billedbehandlingsprogrammer og til kommunikation og formidling af resultater.

Undervisere i naturgeografi

Signe Nøhr

Samfundsfag og naturgeografi
SN@sgy.dk

Send email