Psykologi

Læren om det menneskelige sind

Psykologi er videnskaben om, hvordan sindet dannes af indre og ydre kræfter; psykologiske teorier søger at forklare, hvordan mennesker føler, handler, sanser, tænker, lærer og udvikler sig.

Link til læreplaner
Elever

Psykologi

Faget udbydes på Støvring Gymnasium på C-niveau og på B-niveau.

Faget anvender både den fortolkende humanistiske videnskablighed (ligesom f.eks. dansk og sprogfag), den samfundsfaglige videnskabelighed (Bl.a gennem inddragelse af statistik, og teorier om, hvordan samfundsudviklingen påvirker individet  psykologisk),  og naturvidenskaben (dels adfærdspsykologiske, målbare forsøg, dels inddragelse af biologiske faktorers indflydelse på individet og dets funktionsdygtighed, som f.eks. ved stress).

Ofte undres vi over både vore egne og andres handlinger; ikke mindst når vi konfronteres med ekstreme eksempler i medierne. Hvordan kan man komme nærmere en forståelse af onde handlinger som f.eks. massakren på Utøya? – Både udviklingspsykologi og socialpsykologi (der bl.a. ser på hvordan menneskets adfærd påvirkes af gruppen), som begge er vægtige temaer i psykologiundervisningen, kan bidrage med teorielementer til forklaringer på, hvordan mange mennesker vil kunne bringes til at begå onde handlinger.

Psykologi er videnskaben om, hvordan sindet dannes af indre og ydre kræfter; psykologiske teorier søger at forklare, hvordan mennesker føler, handler, sanser, tænker, lærer og udvikler sig.

Fagets mål:

at lære at tænke psykologisk – med henblik på at forstå sig selv og andre og kunne navigere i en verden med forskellige slags mennesker.

Man skal kunne anvende nyere psykologiske teorier i analysen af menneskers adfærd, men også kunne indgå i en kritisk diskussion af disse forskellige teorier.

 

Kernestoffet er:  

  • Socialpsykologi: om kontakt og påvirkning i små og store grupper. Hvordan undgår man at tale forbi hinanden? Hvordan opstår kønsroller og andre roller? Hvordan opstår fjendebilleder?  Kan man modstå gruppepres?
  • Udviklingspsykologi: om udviklingen lige fra den sårbare begyndelse og igennem hele livet. Hvad betyder arv/miljø? Hvordan bliver vi dem vi er, og hvordan kan man forandre sig – gennem forelskelse, uddannelse, forældreskab? Hvad betyder familien og dens omsorg eller omsorgssvigt for børnenes senere voksenliv?
  • Læringspsykologi: forskellige former for intelligens, motivation, læring, hukommelse, og tænkningens udvikling. Hvordan bliver vi bedre til at lære, og lave strategier for hvordan vi lærer?
  • Personlighed: om menneskets inderste selv, identitet og livsstil, samt om individuelle forskelle i vores måder at håndtere livet og dets udfordringer. Hvorfor virker fx udfordringer tillokkende på nogle og truende på andre? Hvordan påvirkes vores identitet af krise, sorg, stress osv.?

  

Metoden:

er varierende arbejdsformer, hvor vi kombinerer teoretisk stof og iagttagelser i en vekselvirkning mellem lærerstyret og elevstyret undervisning.

Vi bliver indirekte klogere på os selv gennem undervisningen, men det er ikke os selv og vores konflikter og følsomme oplevelser vi bruger som analysemateriale, men derimod case-materiale, som artikler, læserbreve, film  m.m.

Undervisere i psykologi

Christian Skjødt Pedersen

Matematik og psykologi
CP@sgy.dk

Send email

Frederik Rubæk Vestergaard

Historie og psykologi
FV@sgy.dk

Send email
Line

Line Koch Jensen

Engelsk og psykologi
LJ1@sgy.dk

Send email