Religion

Bliv klog på de forskellige religioner

Få viden om og forståelse af religioner og deres betydning for samfundet og for det enkelte menneske.
Religion er et obligatorisk fællesfag på C-niveau.

Link til læreplaner
Glasmosaik fra en kirke

Religion på C-niveau

I vores del af verden er der tænkt mange kritiske tanker om religion, men intet tyder på at religionernes betydning i verden som helhed er svindende. Menneskers/ kulturers forståelse af hvad der er det overordnede, finder stadigt religiøse udtryk.

Religionerne beskrives i faget på en forskningsmæssig baggrund. De belyses både som de ser ud indefra, for tilhængerne, og som de ser ud udefra, i religionskritikkens lys. 

Kernestoffet er verdensreligionerne: 

  • Kristendom på verdensplan og især i europæisk og dansk udgave (obligatorisk større forløb) 
  • Islam på verdensplan og især i europæisk og dansk udgave (obligatorisk mindre forløb) 
  • En tredje verdensreligion (valgfrit mellem jødedom, hinduisme og buddhisme) 
  • Vigtige religiøse fænomener og religionsfaglige begreber såsom ’mystik’, ’myte’ og ’sekularisering’ 

Supplerende læses (kortere forløb):

  • et etisk emne – fx et sundhedsetisk debatspørgsmål som ægsortering, genmanipulation, sen abort 
  • eller et religionsfilosofisk emne – fx Søren Kierkegaards eller Fr. Nietzsches tanker 
  • eller en selvvalgt religion – fx eskimoisk eller kinesisk religion 
  • eller et andet religionsfagligt emne – fx menneskets møde med døden. 

Samspillet med andre fag har naturlig indflydelse på emnevalget

Metoden
Er først og fremmest arbejdet med tekster, både gamle tekster fra religionernes hellige skrifter og aktuelle debattekster, men også film- og billedmateriale er værdifuldt undervisningsstof. 

Ofte spiller religion en vigtig rolle på studierejser der giver mulighed for kontakt med fremmede trossamfund. Samtaler med anderledes troende kan også finde sted over Internettet.

Undervisere i religion

Anne Sofie Nørsøller

Religion og historie
AN1@sgy.dk

Send email

Charlotte Horn

Dansk, samfundsfag og religion
CH@sgy.dk

Send email