Samfundsfag

Lær om danske og internationale samfunds-forhold

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold og om at forstå de kæmpemæssige forandringer, der sker i verden og i Danmark i dag. Du får indsigt i de faktorer, som styrer samfundet og dermed også dit liv.

Link til læreplaner
Lyttende elever i en undervisningen

Samfundsfag

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold og om at forstå de kæmpemæssige forandringer, der sker i verden og i Danmark i dag. Du får indsigt i de faktorer, som styrer samfundet og dermed også dit liv. På den måde får du de bedste muligheder for at forstå det, der sker omkring dig. Det giver dig igen mulighed for dels at klare dig i samfundet, dels at påvirke det i den retning, du gerne vil. 

Samfundsfag er et fag, hvor du får din viden ved at arbejde dels med aktuelle samfundsspørgsmål og teorier, dels med konkrete undersøgelser.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i et konkret, aktuelt tema eller problemstilling. Det er ofte de samme emner, som dukker op i aviser og på TV. Derfor bruger vi avisartikler og TV-udsendelser en hel del i undervisningen.

Det siger næsten sig selv, at samfundsfag beskæftiger sig med samfundet uden for skolens mure. Derfor udgør udadrettede aktiviteter som ekskursioner, gæstelærere, virksomhedsbesøg og egne spørgeskemaundersøgelser en vigtig del af faget.

Hvilke niveauer kan du vælge i samfundsfag?

 • Samfundsfag på højeste niveau – A niveau 
 • Samfundsfag på mellemste niveau – B niveau 
 • Samfundsfag på laveste niveau – C niveau – indgår som et obligatorisk fag på alle studieretninger.

Hvad er samfundsfag på C niveau?

Samfundsfag på C niveau er obligatorisk, og du får en elementær indsigt i de tre områder, sociologi, politik og økonomi.  Men det er naturligvis ikke muligt at komme så meget i dybden og beskæftige sig med så mange emner som på A og B niveau.

Hvad er samfundsfag på B niveau?

På B niveau arbejder vi især med de fire hovedområder sociologi, politik og økonomi, og international politik inddrages også, hvor det er naturligt. Det gælder f.eks. EU.

I forhold til A niveau går vi naturligvis mindre i dybden, men du kan alligevel opnå en nuanceret viden om og forståelse for specielt det danske samfund i et internationalt samfund.

Hvad er samfundsfag på A niveau?

På A niveau arbejder vi grundigt og nuanceret med alle fire områder, sociologi, politik, økonomi og international politik.

Vi inddrager også samfundsvidenskabelige teorier i arbejdet med at belyse et tema eller en problemstilling. Det gør os i stand til at sætte os ind i et tema eller en problemstilling på et fagligt solidt grundlag. 

A-niveau: Eksempler på temaer:

 • Vælgere og politisk aktivitet:  Hvorfor er danskerne ikke så politisk aktive? Har de ikke tilstrækkelig viden, eller er der andre grunde? Hvorfor får nogle partier stemmer fra nogle bestemte befolkningsgrupper, mens andre ikke får det?
 • TV og aviser:  Hvilken indflydelse har massemedier på vore meninger, hvad bestemmer hvad medierne interesserer sig for, og hvor objektive er de?
 • Magten i verden og Danmarks indflydelsesmuligheder:  Hvem optræder på den verdenspolitiske scene, hvem har magten, er der udsigt til flere krige i verden, hvordan er Danmarks placering i det internationale system, hvordan har menneskerettighederne det, hvilke udenrigspolitiske mål har Danmark, og hvad gør Danmark for at få dem opfyldt?
 • Samfundsøkonomi og arbejdsløshed:  Hvad er arbejdsløshed, hvor stor er den reelt, hvilken økonomisk politik skal man føre for at reducere den, hvad gør regeringen, hvordan påvirker arbejdsløshed samfundsøkonomien, hvordan påvirker globaliseringen – dvs. de åbne grænser mellem landene – den danske arbejdsløshed?
 • Identitetsdannelse:  Hvorfor er vi den, vi er, hvordan skabes vor personlighed og identitet i dag i forhold til tidligere?
 • Kan u-landene få en bedre økonomi?:  Hvilke forskellige typer af udviklingslande findes, hvilken rolle spiller internationale organisationer som f.eks. FN i fordelingen af verdens rigdomme, hvilke muligheder har udviklingslande for selv at forbedre  deres situation?
 • Demokrati og politisk indflydelse:  Hvad er demokrati, hvordan kan man som borger opnå indflydelse, hvad er Folketinget, hvilken rolle spiller EU, hvordan bliver en lov til, hvilken betydning har de politiske partier, hvad står de politiske partier for generelt og hvilken holdning har de til konkrete spørgsmål (Irak-krig, fattigdom osv.)? 
 • Miljø:  Er miljøet blevet forbedret i Danmark og i verden, eller nærmer vi os en miljømæssig katastrofe, hvad kan Folketing, regering, EU og FN gøre for at forbedre miljøet, og bliver det for dyrt?
Frikvarter
Elever der arbejder

Undervisere i samfundsfag

Angela Guenther Buch

Fransk og samfundsfag
AB@sgy.dk

Send email

Charlotte Horn

Dansk, samfundsfag og religion
CH@sgy.dk

Send email

Christoffer Bredsgaard

Historie og samfundsfag
CL@sgy.dk

Send email

Kristian Wilhelmsen

Historie og samfundsfag
KW@sgy.dk

Send email

Nathalie Hamann Michaelsen

Dansk og samfundsfag
NM@sgy.dk

Send email

Sara Frederiksen

Samfundsfag og historie
FR@sgy.dk

Send email

Signe Nøhr

Samfundsfag og naturgeografi
SN@sgy.dk

Send email

Steen Madsen

Dansk og samfundsfag
SM@sgy.dk

Send email