Spansk

Udforsk det spanske sprog

Når du vælger spansk lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt om relationer mellem mennesker, om kulturelle og samfundsmæssige forhold i den spansksprogede verden, set i forhold til din egen verden.

Link til læreplaner

Spansk på A-niveau

Spansk er et begyndersprog, som enten indgår i en studieretning  eller som kan optræde som et valgfag til alle studieretninger.

Du har spansk på A-niveau, og har det således alle tre år du går i gymnasiet.

I 1.g lægges undervisningen tilrette efter et begyndersystem med tekster om Spanien og Latinamerika. Disse tekster udgør basis for den daglige træning i tekstforståelse, udtale og samtale. 

Vi lægger vægt på, at du hurtigt kommer til at tale sproget gennem små mundtlige øvelser.

Skriftlige øvelser underbygger hele tiden denne indlæring. Glosetræning og lytteøvelser indgår også som en vigtig del af indlæringen. 

For at gøre dig bedre til at lære sproget, bestræber vi os på at skabe en varieret undervisning, der veksler mellem forskellige arbejdsformer som pararbejde, små gruppearbejder, rollespil, elevoplæg og indlæring gennem IT.

Efter introduktionen begynder vi i slutningen af 1.g at læse lette, autentiske tekster om de spansksprogede lande. I alt læses der under hele forløbet 6-8 emner, der tilsammen repræsenterer Spanien og Amerika.

I løbet af 2.g bliver teksterne sværere, så vi til sidst kan læse små noveller og f.eks. avisudklip og nyheder fra nettet.

I 3.g læses samme slags tekster, men af en større sværhedsgrad, romaner kan indgå, og man går mere i dybden med analysen af teksterne.

Under hele forløbet har eleverne medindflydelse på tekstvalget. 

Studierejse til Spanien

Undervisere i spansk

Heidi Kummerfeldt

Latin og spansk
KU@sgy.dk

Send email

Helle Fraes Dittmann

Gymnasievejleder, idræt og spansk
HD@sgy.dk

Send email