Tysk

Bliv bedre til tysk

I tysk lærer du at kommunikere på tysk - både mundtligt og skriftligt. Det er samtidig et fag, der giver dig indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Tyskland og andre tysksprogede lande.

Link til læreplaner
Skulptur

Tysk

Tysk tilbydes som fortsættersprog på B- og A-niveau, der bygger videre på folkeskolens tyskundervisning.

Hvorfor vælge tysk ?

Der har altid eksisteret meget nære forbindelser mellem Tyskland og Danmark. Tysk tales som modersmål af ca. 100 millioner indbyggere i vores nabolande og er et land, Danmark kommunikerer meget med. Det er således af stor betydning, at der er mange danskere, der behersker det tyske sprog både mundtligt og skriftligt. Ved at lære tysk får du mulighed for at kommunikere med tyskerne ud fra en viden om og forståelse for deres kultur.

Hvad er tyskundervisningens mål?

  • At du kan forstå, læse, tale og skrive tysk, således at du får lyst til at bruge sproget som kommunikationsmiddel. 
  • At du får viden om sprog, kultur og samfundsforhold i Tyskland og i de andre tysktalende lande i Europa og dermed får en større forståelse for din omverden.

Hvad er tyskundervisningens indhold?

Vi arbejder med mange varierede tekster, der hovedsagelige omhandler nutidige problemstillinger i Tyskland.

Undervisningen er tilrettelagt i emner, som f.eks. kan være ungdomskulturer, minoritetsproblemer, storbyer, et bestemt årti, krimigenren, moderne livsformer og meget andet. Undervisningen appellerer vi til elevernes kreativitet og fantasi, idet vi ved tekstgennemgangen f.eks. lader eleverne selv digte en novelles slutning eller begyndelse. Gennem rollespil karakteriserer eleverne personerne i en tekst og viser deres opfattelse af personerne for klassen. 

For at styrke sprogfærdigheden og kulturforståelsen inddrager vi f.eks. dokumentarer, kort- og spillefilm, klip fra aktuelle tyske nyhedsudsendelser, musik og billeder. Der arbejdes hele tiden målrettet mod at udvide ordforrådet og at blive opmærksom på de specielle sproglige strukturer. Som nyttigt redskab til grammatik og til informationssøgning inddrager vi så vidt muligt IT. 

I tilknytning til de læste tekster skriver eleverne forskellige  opgaver for at fastholde og videreudvikle det lærte.

 

Eksamensformer:

På både A- og B-niveau afsluttes faget med en mundtlig prøve, som består af to dele med en samlet eksaminationstid på 30 minutter:

1) Præsentation på tysk af ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale med inddragelse af et af de studerede emner. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale på tysk. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og forberedelsestiden til denne del af prøven er mindst 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt.

2) Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet tysksproget prosatekst. Teksten refereres  på dansk (B-niv)/ refereres på og oversættes til dansk(A-niv). Eksaminator stiller supplerende spørgsmål til uddybelse af eksaminandens forståelse af centrale sproglige og/eller indholdsmæssige forhold i teksten. Til denne del af prøven gives en forberedelsestid på 30 minutter. I denne forberedelsestid må eksaminanden benytte alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

På A-niveau afsluttes faget også med en centralt stillet skriftlig prøve: 

Der prøves i oversættelse fra dansk til tysk eller i tysk resumé af en dansksproget tekst og i fri skriftlig udtryksfærdighed på tysk med udgangspunkt i et nutidigt tysksproget tekstmateriale suppleret med billedmateriale. Varigheden af den skriftlige prøve er 5 timer.

SGY’s internationale forbindelse:

I mange år har SGY haft kontakt med et gymnasium i byen Neustrelitz, der ligger ca. 80 km nord for Berlin i det tidligere DDR. Næsten hvert år besøger elever fra SGY gymnasiet i Neustrelitz og får besøg af tyske elever. De danske og tyske elever arbejder sammen om et på forhånd aftalt projekt og ofte udbygges kontakten mellem eleverne ved en udveksling af e-mails. 

Undervisere i tysk

Helle Lindskov Simonsen

Dansk og tysk
HK@sgy.dk

Send email

Mette Ahlmann

Gymnasievejleder, oldtidskundskab og tysk
MA@sgy.dk

Send email

Peter Amstrup

Engelsk og tysk
PA@sgy.dk

Send email

Tina Søndergård Olesen

Tysk og dansk
TO@sgy.dk

Send email
Cecilie

Cecilie Dalsgaard Thomsen

Tysk og idræt
CT@sgy.dk

Send email