Studiecafé

Studiecafé

På SGY har vi en studiecafé, hvor man kan sidde alene eller i grupper og lave lektier og opgaver. Der er altid en lærer tilstede til at hjælpe.

Der er studiecafé i matematik en eller flere gange hver uge, ofte tirsdage fra kl. 14.10-15.55.

I en lang række fag: engelsk, tysk, fransk, spansk, biologi, kemi, fysik, dansk og samfundsfag er der studiecafé næsten hver uge samtidig med matematik. 

Det fremgår af skemaet i Lectio, hvornår de forskellige studiecaféer finder sted.

Elever der arbejder
Lærer og elever i en undervisningstime